Anveo EDI Connect versie 3.00.35 vrijgegeven
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Anveo EDI Connect versie 3.00.35 vrijgegeven

We zijn blij om de nieuwe release 3.00.35 van onze Anveo EDI Connect oplossing aan te kondigen. Voordat u een update uitvoert, dient u eerst de upgrade-notities in de documentatie te bekijken.

Versie 3.00.34 werd geleverd met een nieuwe versie van de Remote Components. Als u de FTP- of e-mailfunctionaliteit gebruikt en een upgrade uitvoert vanaf een versie vóór 3.00.34, moet u de externe componenten updaten.

Veranderlijst: *

  • [Feature] Hergebruik van importen in NAV-post-processings toestaan (complexe switch mappings mogelijk)
  • [Feature] Optie om de nabewerking direct na de huidige mapping uit te voeren in plaats van de positie waar deze werd ingevoegd
  • [Bug] AutoIncrement werkte niet als de startwaarde “0” was
  • [Bug] Autoaanvullen van velden en tabellen met haakjes werkte niet
  • [Bug] Context property help toonde “read-only” op bewerkbare ML-Multiline eigenschappen
  • [Bug] [EDIFACT] Het handmatig aanmaken van een composiet creëerde een element dat niet door de converter kon worden verwerkt

* De wisselgelog hoeft niet compleet te zijn. De release kan voorbereidingen bevatten voor toekomstige versies.