Veelgestelde vragen / Anveo Mobile App / RECALCFIELDS Toont Message Unknown Automation Server. Unknown Class. – Dynamiek NAV 2009
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

RECALCFIELDS Toont Message Unknown Automation Server. Unknown Class. – Dynamiek NAV 2009

Symptomen

Met behulp van de functie ACFManagement.RECALCFIELDS wordt een foutmelding Unknown Automation Server. Unknown Class. weergegeven. Unknown Automation Server. Unknown Class. in uw Dynamics NAV 2009 systeem.

De foutmelding ziet er hetzelfde uit als deze melding.

Oorzaak

De functie RECALCFIELDS vereist de registratie van de Anveo Automation.

Opmerking: In Dynamics NAV 2009 wordt de Classic Client business code direct in Classic Client uitgevoerd en niet op een centrale server. Als u RECALCFIELDS uitvoert op een client machine en niet op de server, moet de automatisering ook op de client geïnstalleerd zijn.

Oplossing

Registreer de automatisering zoals beschreven in de installatiedocumentatie.

Tip: Als u de functie op elke client nodig hebt, markeer dan de records die herberekend moeten worden in plaats van een onmiddellijke herberekening. Gebruik een NAS om elke x minuut een herberekening op een server uit te voeren.