Veelgestelde vragen / Anveo Web Portal / Strikte beveiliging blokkeert Delta Server
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Strikte beveiliging blokkeert Delta Server

Als u in de Error “…failed because ‘clr strict security’…” na het installeren van de SQL Server moet u de stricte Security deactiveren.

Om dat te doen voert u het volgende SQL-script uit op uw SQL-server:

-- to disable
EXEC sys.sp_configure N'show advanced options', N'1';
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
EXEC sys.sp_configure N'clr strict security', N'0';
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
EXEC sys.sp_configure N'show advanced options', N'0';
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
GO