Veelgestelde vragen / Anveo Mobile App / Synchronisatiefouten na update naar versie 8
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Synchronisatiefouten na update naar versie 8

Belangrijke Release Note voor Anveo Client Suite 8 Release

In eerdere versies van Anveo Mobile App is de parameter RunTrigger van het Anveo Script commando INSERT(true/false) en MODIFY(true/false) altijd INSERT(TRUE) / MODIFY(TRUE) ingesteld tijdens de verwerking van inkomende gegevens in Microsoft Dynamics, zelfs met INSERT(FALSE) / MODIFY(FALSE). Deze bug is opgelost met Anveo Client Suite 7/8 en de nieuwere app versies. De ACF App Events codeunit interpreteert de parameter nu correct.

Deze gedragsverandering kan echter leiden tot ernstige fouten in de gegevensverwerking in bestaande installaties. Als gevolg hiervan zal een synchronisatieproces foutmeldingen tijdens het synchronisatieproces weergeven.

Oplossing 1

Snelle en eenvoudige workaround: Stel het standaard gedrag in de app events codeunit altijd in op INSERT(TRUE) / MODIFY(TRUE), zelfs met inkomende INSERT(FALSE) of MODIFY(FALSE). Deze oplossing is een eenvoudige korte termijn workaround omdat het zeer eenvoudig te implementeren is, maar zal de ontwikkelaars de mogelijkheid ontnemen om INSERT(FALSE) / MODIFY(FALSE) in de toekomst te gebruiken.

Codeunit 5327199 ACF App Gebeurtenissen

Wijzig de volgende code:

Function OnInsertRec()
[...]
  // *** INSERT RECORD TO NAV DATABASE ***
  InsertSuccessful := RecRef.INSERT(NAVAction = NAVAction::CallTrigger);
[...]

Nieuwe code:

  // *** INSERT RECORD TO NAV DATABASE ***
  InsertSuccessful := RecRef.INSERT(TRUE);

En verander de volgende code:

Function OnModifyRec()
[...]
  // *** MODIFY NAV RECORD ***
  ModifySuccessful := RecRef.MODIFY(NAVAction = NAVAction::CallTrigger);
[...]

Nieuwe code:

// *** MODIFY NAV RECORD ***
ModifySuccessful := RecRef.MODIFY(TRUE);

Oplossing 2

Loop door uw bestaande app en corrigeer alle INSERT en MODIFY commando’s naar INSERT(TRUE/FALSE) / MODIFY(TRUE/FALSE).

Als u een nieuwe installatie uitvoert met Anveo Client Suite 8 of nieuwer inclusief de basisapplicatie xml import, heeft u al alle “INSERT” en “MODIFY” statements in het juiste formaat.