Anveo EDI Connect / MFT / Referentie / Bestandsnaam sjabloon
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Bestandsnaam sjabloon

Sommige connectoren vereisen een bestandsnaam voor het verzenden van de EDI data. U kunt het sjabloon voor de bestandsnaam opgeven in de partnerinstellingen van de connector.

De plaatshouders zijn hoofdlettergevoelig. De volgende plaatsaanduidingen worden ondersteund:

{N}

Een uniek berichtnummer (niet opeenvolgend)

{subject}

Dezelfde string die wordt weergegeven als het onderwerp. Dit kan in het verzendende ERP-systeem worden geconfigureerd als, bijvoorbeeld, het documentnummer.

{Y}

Het jaar met 4 letters, zoals 2032.

{m}

De maand geformatteerd als twee cijfers, zoals 02.

{d}

De dag van de maand geformatteerd als twee cijfers, zoals 21.

{H}

Het uur als een tweecijferig getal tussen 00 en 23.

{i}

De minuten als twee cijfers.

{s}

De seconden als twee cijfers.