Anveo EDI Connect / Config / Aan de slag / Module-installatie
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Module-installatie

In deze sectie beschrijven we de installatie van Anveo EDI Connect voor Microsoft Dynamics NAV 2009R2 Classic. Volg de stappen in de gegeven volgorde. Als u wilt upgraden, zie dan de upgrade sectie. Aan het einde van dit hoofdstuk vindt u een installatiechecklist.

Het importeren van de objecten

Dit gedeelte is alleen relevant als u de Extensie niet gebruikt. Gelieve het platform te veranderen in Microsoft Dynamics 365 Business Central om de hulp voor de Business Central Extension te krijgen.

Voordat u Anveo EDI Connect kunt gebruiken, dient u de Microsoft Dynamics NAV 2009R2 Classic-objectbestanden te importeren. Ga naar de Object Explorer (Shift+F12) en kies “Importeren” in de menubalk.

U zult twee bestanden moeten importeren. We beginnen met het importeren van de kernobjecten.

In deze stap moet u geen objectconflicten tegenkomen. De object-ID’s bevinden zich in een gereserveerd bereik voor de Anveo EDI Connect-module.

Importeer het FOB-bestand voor uw versie van Dynamics NAV. We hebben de mappen met de objecten genoemd naar de Dynamics NAV-versie. Daarnaast kunt u de Dynamics NAV-versie vinden in de bestandsnaam.

In de volgende stap zullen we de menu suite importeren.

Er kunnen conflicten zijn tussen onze module en andere modules met betrekking tot de objectnummers van de menu suite. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van uw bestaande menu suites, voordat u de Anveo EDI Connect-objecten importeert.

Het FOB-bestand met de menu suites wordt net als de kernobjecten met het achtervoegsel MenuSuite genoemd. Importeer het bestand dat overeenkomt met uw Dynamics NAV-versie. Open het Import werkblad door “nee” te antwoorden op de vraag of u alle objecten moet importeren. U hoeft slechts één van de meegeleverde menu suites te importeren en de andere over te slaan.

Remote Communication Add-In

Deze stap is optioneel. U hoeft de add-in alleen te installeren als u de remote communicatie handler voor FTP/SFTP of SMTP/POP3 gebaseerde bestandsuitwisseling wilt gebruiken. U moet de componenten installeren op de service tier en op de ontwikkelmachines, waar u de objecten wilt kunnen compileren.

Voor de klassieke klant moeten de componenets worden geïnstalleerd op elke stamper die gebruik moet maken van de communicatie op afstand componenten. Met andere woorden, op elke administratie- en ontwikkelingsmachine, evenals op de NAS.

Start het installatieprogramma in de installatiemap en volg de instructies op. U kunt het installatieprogramma vinden in de map Optional_Installers.

Het samenstellen van de objecten

Dit gedeelte is alleen relevant als u de Extensie niet gebruikt.

U zult nu de geïmporteerde objecten moeten samenstellen. Filter ze in de Object Explorer door een filter in te stellen op de Versielijst met de waarde “ANVEDI*”. Druk op de knop “Alles” aan de linkerkant van de Object Explorer. Selecteer alle objecten (Ctrl+A). Stel de objecten samen (F11). Als u de bestandsoverdracht op afstand (FTP/SMTP/POP3, …) niet hoeft te gebruiken, kunt u eventuele fouten op de volgende codeunits negeren: EDI Remote Comm. Automation en EDI Remote Comm. .NET. De ontbrekende add-ins zijn optioneel. Het is mogelijk dat u de componenten kunt gebruiken, als ze op de juiste manier op de service tier zijn geïnstalleerd. Om ze te kunnen compileren, moeten ze ook op de ontwikkelmachine worden geïnstalleerd. Hetzelfde geldt voor de ZUGFeRD-eenheid codeunits.

Het EDI Setup-venster openen

Start uw Microsoft Dynamics NAV 2009R2 Classic-client opnieuw op. Gebruik de zoekopdracht om de EDI Setup pagina te openen.

U zou nu het Anveo EDI Connect-menu moeten kunnen zien. Open het EDI Setup venster vanuit het menu:

Departments / Administration / Application Setup / Anveo EDI / Settings / EDI Setup

Problemen oplossen

Als u de menu-opties niet kunt vinden, controleer dan of de objecten correct zijn geïmporteerd en of uw Dynamics NAV-licentie u toegang geeft tot de Anveo EDI Connect-objecten. U kunt ook proberen alle menu suites opnieuw te compileren en de service tier opnieuw te starten. U kunt meer informatie vinden in het hoofdstuk over het oplossen van problemen met licenties.

De licentiesleutel importeren

Voordat u Anveo EDI Connect gebruikt, moet u de licentiesleutel instellen. Ga naar de tab Licentie in het EDI Setup venster. U vindt uw Dynamics NAV-serienummer en de company name voor uw informatie. Wij geven u de licentie op basis van deze waarden. Als u nog geen licentiesleutel heeft ontvangen, stuur ons dan een verzoek met deze twee waarden. De licentiesleutel moet er zo uitzien: XYZZ-12GH-I89L-JJHK-KKJZ. Voer de sleutel in het veld License Key in. Als de sleutel geldig is, worden de alleen-lezen velden automatisch gevuld met licentiegegevens. Als uw licentie niet gebonden is aan een specifieke company name, moet u een licentie bedrijfsfilter invoeren.

Screenshot: EDI-instelling - Voer een gelicentieerd bedrijfsfilter in
Screenshot: Voer een gelicentieerde bedrijfsfilter in

We kunnen u ook een Partner License Key geven waarmee u de licentie van de klant kunt gebruiken terwijl u uw ontwikkelingslicentie in het systeem laat importeren. Of met andere woorden: het controleert het Dynamics NAV-serienummer aan de hand van de partnersleutel, als de licentiesleutel van de klant niet overeenkomt. De sleutel heeft hetzelfde formaat en kan in de Partner License Key worden ingevoerd.

Screenshot: EDI Setup - Voer de Partner Licentie Key in
Screenshot: Voer de licentiecode van de partner in

EDIFACT ondersteuning

Als u van plan bent om onze module te gebruiken om EDIFACT om te zetten, zult u de algemene EDIFACT data moeten importeren, evenals de benodigde EDIFACT versies. We beschrijven de vereiste stappen in de volgende sectie EDIFACT-normen.