Anveo EDI Connect / Config / Gevorderde onderwerpen / Prestaties optimaliseren
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Prestaties optimaliseren

Anveo EDI Connect is gebouwd om flexibele toewijzingen te hebben die tijdens de uitvoering kunnen worden gewijzigd. De kernfunctionaliteit is volledig in Microsoft Dynamics NAV 2017 ontwikkeld met alle voor- en nadelen. Alle instellingen worden opgeslagen in de database en moeten tijdens runtime worden opgevraagd om te bepalen hoe de module de EDI-gegevens zal behandelen.

De snelheid van de module is sterk afhankelijk van een snelle manier voor de Service Tier om de EDI-eigenschappen op te halen. Voor elk veld dat uit een bestand wordt gelezen of geschreven moet de module een aantal instellingen uit de database halen om de gegevens correct te verwerken. Dit gebeurt op een enkele CPU-kern op de service tier. Het is dus belangrijk dat de service tier over voldoende single CPU core prestaties beschikt, dat er een snelle verbinding met de database is en dat er voldoende middelen op de SQL-server en service tier beschikbaar zijn.

Prestatieproeven uitvoeren

Wanneer u een project start met een hoge EDI-belasting, of wanneer u grote bestanden wilt importeren, raden wij u aan de import mapping zonder alle details in te stellen en prestatietests uit te voeren. U kunt ook contact opnemen met onze support om hun advies te vragen of uw scenario veilig kan worden afgehandeld met de module of dat u het eerst moet testen.

Tafel Sloten

Elke mapping loopt in zijn eigen databasetransactie en kan de tabellen die in de mapping worden gebruikt, vergrendelen. Door de mappings zo snel en klein mogelijk te houden, kunnen de tabelsloten op de tabellen die in de mapping worden gebruikt, worden verminderd.

Wij hebben onze eigen systeemtabellen geoptimaliseerd om door meerdere EDI-processen parallel te worden gebruikt. Dit geldt echter niet voor onze buffertabellen, die net als elke andere tabel kunnen worden vergrendeld door een mapping. Daarom wordt aanbevolen EDI-processen zo serieel mogelijk uit te voeren en parallelle uitvoering zoveel mogelijk te vermijden.

Als vergrendelingen voornamelijk voorkomen op onze buffertabellen, bijv. het ANVEDI-document, kan het nuttig zijn na te denken over eigen buffertabellen voor processen met een grote hoeveelheid gegevens.

Tabelvergrendelingen zijn vooral van belang bij normale activiteiten overdag, waar gebruikers op middelen wachten en verschillende belastingen tot verschillend gedrag kunnen leiden. Als het proces het toelaat, raden wij aan om EDI-opdrachten ’s nachts of bijvoorbeeld tijdens de lunch te plannen, om de belasting van het systeem te verminderen.

Mapping

Bepaalde eigenschappen zullen de prestaties van uw mapping beïnvloeden. In het algemeen moet u lussen die niet noodzakelijk zijn, proberen te vermijden. Als u gegevens importeert, controleren de meeste converters de opgehaalde gegevensstructuur voor elke tabelregel in schrijfmodus. U kunt prestatiewinst boeken door het minimale aantal herhalingen op schrijftabellen in te stellen als u weet dat de gegevens in het bestand aanwezig zullen zijn. (En als u een corrupt bestand krijgt, zal de module toch een foutmelding geven, omdat de lus niet kan worden geconverteerd).

U mag alleen gegevens in de buffertabellen importeren die worden gebruikt bij de verdere verwerking van de gegevens of door de gebruiker om fouten te vinden en te begrijpen. Het importeren van gegevens die geen waarde hebben voor de eindgebruiker en die later in het proces niet worden gebruikt, heeft een negatief effect op de prestaties.

Het verminderen van het aantal regels in de mapping kan de prestaties verbeteren.

EDIFACT

Bij importkoppelingen kunt u elk gegevenselement uit de mapping verwijderen dat niet wordt gebruikt. De module heeft alleen de segmentinformatie nodig. Elk gegevenselement slaat een positie in het bestand op, dus het verwijderen van elementen vóór één die u nodig hebt, verandert de verwerking niet. Het enige nadeel van deze aanpak is dat u het element misschien opnieuw moet toevoegen, als u de gegevens in de toekomst moet verwerken. Als u tabellen op de EDIFACT-groepen zet, moet u de min. herhaling op de tabel instellen, als de groep verplicht is.

Bij export kunt u elk gegevenselement dat geen waarde bevat, verwijderen. De module schrijft automatisch naar de juiste positie als een paar gegevenselementen ontbreken en u versnelt de hele mapping.

TEKST

Vermindering van het aantal regels in de mapping voor een tekstbestand is vaak mogelijk, als er een structuur aan het eind van de regel staat die niet nodig is. In plaats van al die velden in te lezen kunt u misschien beter één enkele mapping gebruiken om alles tot het einde van de regel in te lezen, als u de informatie niet hoeft te verwerken.