Anveo EDI Connect / Config / Gevorderde onderwerpen / Werken met datum/tijdformaat Strings
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Werken met datum/tijdformaat Strings

U kunt de opmaak van de data specificeren met behulp van de onderstaande plaatshouders. U kunt elk scheidingsteken gebruiken dat u wilt, zolang het niet in strijd is met de ondersteunde variabele namen.

Een typisch voorbeeld is “CCYY-MM-DD” voor een ISO-geformatteerde datum, of “MM/DD/YYY” voor een datum, zoals het in de Verenigde Staten wordt gebruikt.

Importeren

De volgende datumcomponenten worden ondersteund:

CCYY

Het jaar met eeuwse informatie, bijv. 2019. (4 tekens)

YY

Het jaar, bijvoorbeeld 19. (2 tekens)

MM

De maand, bijv. 01. (2 tekens)

DD

De dag, bijv. 31. (2 tekens)

WW

De kalenderweek, bijv. 19. (2 tekens)

De volgende tijdcomponenten worden bij invoer ondersteund:

HH

Het uur wordt weergegeven als 2 cijfers in het bereik van 0-23.

mm

De notulen. (2 tekens)

ss

De seconden. (2 tekens)

Exporteren

Voor het formatteren van datum- en tijdwaarden bij exporten zijn er een paar meer opties beschikbaar dan bij importen:

CCYY

Het jaar met eeuwse informatie, bijv. 2019. (4 tekens)

YY

Het jaar, bijvoorbeeld 19. (2 tekens)

MM

De maand, bijv. 01. (2 tekens)

M

De maand, bijv. 1. De maand, bijv. (1-2 tekens)

DD

De dag, bijv. 31. (2 tekens)

D

De dag, bijvoorbeeld 7. (1-2 tekens)

WW

De kalenderweek, bijv. 19. (2 tekens)

W

De kalenderweek, bijvoorbeeld 9. (1-2 tekens)

QQ

Het kwartaal, bijv. 01. (2 tekens)

Q

Het kwartaal, b.v. 1. Het kwartaal, b.v. (1 karakters)

De volgende tijdcomponenten worden bij exporten ondersteund:

HH

Het uur wordt weergegeven als 2 cijfers in het bereik van 0-23.

H

Het uur wordt weergegeven als 1-2 cijfers in het bereik van 0-23.

mm

De notulen. (2 tekens)

m

De notulen. (1-2 tekens)

ss

De seconden. (2 tekens)

s

De seconden. (1-2 tekens)