Anveo EDI Connect / Config / Mappings / De X12-omzetter
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

De X12-omzetter

Anveo EDI Connect ondersteunt de import en export van X12-bestanden. De converter gebruikt dezelfde codebasis als de EDIFACT-converter, maar gedraagt zich een beetje anders, vanwege de formaatverschillen en het feit dat wij niet rechtstreeks toegang hebben tot de X12-standaard.

Wij gaan ervan uit dat u weet hoe u met mapping moet werken en hoe u de EDI-eigenschappen moet openen.

Wizard Mapping aanmaken en bijwerken

De X12-converter heeft een krachtige assistent om de mapping te maken van een voorbeeldbestand. Om auteursrechtelijke redenen kunnen wij de X12-standaard niet bij het product leveren en dus ook geen lussen, veldlengte enz. detecteren. automatisch. Wij maken wel een regel voor elk segment, elke samenstelling en elk gegevenselement. U kunt de ontbrekende informatie later toevoegen.

Voordat u de assistent start, moet u de header-eigenschappen controleren en de juiste controletekens selecteren.

Commando’s

De X12-converter ondersteunt een paar speciale commando’s. De beschikbare commando’s zijn:

EXIT

Dit commando verlaat de huidige mapping, zonder het huidige tabelrecord te schrijven. Voorzichtig gebruiken.

RUNASYNC

Met dit commando kunt u een andere mapping starten, zoals een nabewerking. Maar u hoeft geen tabelgegevens door te geven aan de volgende mapping en u kunt de mapping dynamisch specificeren. Dit wordt voornamelijk gebruikt in pre-process mappings, waarbij u een andere X12 mapping aanroept, op basis van het berichttype of de afzender. Het commando met de naam SkipSegments kan helpen om onnodige delen van het X12-bestand over te slaan en uw mapping klein te houden.

SkipSegements

Met dit commando kunt u alle X12-gegevens tot een bepaald segment overslaan. Dit wordt voornamelijk gebruikt in pre-process mappings, waarbij u bijvoorbeeld alleen de header wilt parsen en de rest van het bestand wilt overslaan, omdat die door een andere mapping zal worden verwerkt. Het is ook mogelijk dit te gebruiken om bepaalde berichttypes over te slaan, terwijl andere in dezelfde mapping worden verwerkt.

ReadUntilSegment

Verouderd sinds versie 4.00 van de module. Dit commando maakt een nieuw EDI-bericht en vergrendelt systeemtabellen. Wij bevelen aan de commando’s SkipSegments in combinatie met RUNASYNC te gebruiken.

RUN

Verouderd sinds versie 4.00 van de module. Gebruik indien mogelijk in plaats daarvan RUNASYNC. Het RUN commando vergrendelt EDI systeem tabellen en voorkomt meerdere EDI processen tegelijkertijd.

Converter functies

De X12-converter verschaft het object met de naam X12 dat de speciale functie SEGMENTCOUNT verschaft die u kunt gebruiken om het aantal segmenten in het huidige X12-bericht uit te voeren. Deze waarde wordt typisch gebruikt in het segment SE voor het data-element met de functie: Total number of segments included in a transaction set.

Het ISA-segment

Het X12 ISA (Interchange Control Header) segment is het eerste segment in een X12 EDI (Electronic Data Interchange) transactieset. Het dient als header voor de gehele transactieset en bevat controle-informatie die de zender en ontvanger van de transactieset identificeert, alsmede het type EDI-transmissie.

Indien u het ISA-segment met de hand toevoegt, zorg er dan voor dat het veld met alle gegevenselementen op vaste lengte wordt ingesteld (truncate/pad) en gebruik de opgegeven veldlengtes. Het ISA-segment moet in totaal 106 tekens bevatten. De onderdelen van het ISA-segment en hun lengte in karakters zijn:

ISA01

Kwalificatiecode machtigingsinformatie (2)

ISA02

Machtigingsinformatie (10)

ISA03

Beveiligingsinformatie Qualifier (2)

ISA04

Beveiligingsinformatie (10)

ISA05

Interchange ID Qualifier (2)

ISA06

Interchange Sender ID (15)

ISA07

Interchange ID Qualifier (2)

ISA08

Interchange Receiver ID (15)

ISA09

Uitwisselingsdatum (6)

ISA10

Overstaptijd (4)

ISA11

Interchange Control Standards Identifier (1)

ISA12

Interchange Control Version Number (5)

ISA13

Interchange Control Number (9)

ISA14

Bevestiging gevraagd (1)

ISA15

Gebruiksindicator (1)

ISA16

Component Element Scheider (1)

Om dit element uit te voeren, voegt u een composiet toe en geeft u het de naam ISA16. Voeg als kinderen van die samenstelling twee gegevenselementen toe en noem ze ISA16.1 en ISA16.2. Voor uitvoer moet voor beide de bronuitdrukking worden ingesteld op constant en en lege waarde. Beide gegevens moeten als verplicht worden gemarkeerd. Op die manier voert de converter alleen het scheidingsteken tussen de componenten uit, dat kan worden opgegeven in de eigenschappen van de mapping.

Import / Export

Wij zullen de eigenschappen en kenmerken voor import en export afzonderlijk bespreken.

Importeren van X12-gegevens

Mapping importeren

Direction

Om X12-gegevens in Microsoft Dynamics NAV 2009R2 Classic te importeren, selecteert u de eigenschap Import.

Sample Search Depth

U kunt bepalen dat de assistent voor het maken van een nieuwe mapping moet zoeken naar meerdere interpretaties van de gegevensstructuur. Als u deze eigenschap op een waarde hoger dan één instelt, leidt dit tot meerdere kandidaten en een langere analysetijd tijdens de uitvoering van de wizard mapping aanmaken.

Element Separator

Het teken dat moet worden gebruikt om elementen te scheiden. U kunt het teken rechtstreeks invoeren of een speciaal teken gebruiken.

Subelement Separator

Het teken dat moet worden gebruikt om subelementen te scheiden. U kunt het teken rechtstreeks invoeren of een speciaal teken gebruiken.

Segment Terminator

Het teken waarmee een segment wordt afgesloten. U kunt het teken rechtstreeks invoeren of een speciaal teken gebruiken.

Lussen / Groep importeren

De X12-structuur bevat groepen, die je niet kunt zien aan de feitelijke gegevens. Deze groepen worden gedefinieerd in de documentatie en maken het mogelijk structuren te herhalen. Groepen kunnen worden gebruikt, zoals elke andere lus, om bijvoorbeeld tabellen toe te voegen.

Als u een tabel in schrijfmodus toevoegt bij een X12-import, controleert de converter de kindstructuren of alle verplichte elementen aanwezig zijn en of aan alle filters is voldaan. Dit is nuttig om voorwaardelijke vertakkingen toe te voegen in de mapping. Aan de andere kant kan het het oplossen van problemen bemoeilijken, omdat de mapping delen kan overslaan.

Wij raden aan de eigenschap Min. Repeat op minstens één te zetten, als u verwacht dat de structuur in het bestand aanwezig zal zijn. Zo hoeft de module de kindstructuur niet te controleren en kan hij direct proberen de regels om te zetten. Dit maakt de mapping iets sneller en geeft ook betere foutmeldingen voor het geval de mapping niet overeenkomt met het bestand.

U kunt de lussen ook gebruiken zonder een tabel toe te voegen. Bij invoer zullen zij zich gedragen als een tabel in schrijfmodus en de kindstructuur controleren alvorens de lus te openen. U kunt dit gebruiken als u de gegevens niet wilt importeren of als u alleen geïnteresseerd bent in de laatste waarden van de lus.

Mapping importeren Eigenschappen gegevenslijn

Na het aanmaken van een EDI mapping regel, kunt u de eigenschappen configureren.

Mapping importeren

We tonen alleen de eigenschappen voor EDI mapping met de eigenschap Type ingesteld op Data, aangezien de andere eigenschappen zich gedragen als in elke andere mapping. Er zijn verschillende soorten datalijnen.

X12 Data Type

Deze eigenschap definieert het type datalijn, dat u wilt configureren.

De beschikbare opties variëren, afhankelijk van de positie waar u de mapping probeert toe te voegen. Sommige gegevensregels zijn alleen toegestaan als kinderen van een ander type.

Deze lijst toont alle beschikbare opties voor X12-invoer:

Segment

Een segment definieert het soort gegevens dat volgt. In X12 hebben segmentnamen gewoonlijk maximaal drie tekens en definiëren zij een basisfunctie. Een mapping van het type Segment specificeert de segmentidentificatie. De feitelijke gegevens worden weergegeven als kindregels in de EDI mapping.

Composite

Een composiet bestaat uit verschillende subelementen, die bij elkaar horen. Een composiet is alleen zichtbaar in het bestand, indien meerdere subelementen in de composiet worden gebruikt. De composiet zelf bevat geen gegevens.

DataElement

Het data-element is de structuur die de eigenlijke gegevens bevat, die u kunt mappen naar velden.

Import Segment

U moet de segmenten definiëren die in het bestand kunnen staan. Als u de gegevens wilt ontleden, moet u ook de samenstellingen en gegevenselementen toevoegen, die u wilt verwerken. Een segment kan voorwaardelijk zijn, wat betekent dat het in het bestand kan staan, maar er niet in hoeft te staan.

Agency

Deze eigenschap kan worden gebruikt om aan te geven welke instantie verantwoordelijk is voor de gebruikte X12-standaard. Dit is optioneel.

Version

Deze eigenschap kan worden gebruikt om aan te geven welke X12-versie wordt gebruikt. Dit is optioneel.

Message Type

Deze eigenschap kan worden gebruikt om het gebruikte X12-berichttype te specificeren. Dit is optioneel.

Mandatory

Geeft aan of een element in het bestand moet staan of dat het optioneel is.

Mandatory

Het element moet in het bestand staan. Als deze mapping een kind van een lus is, kan hij ook worden gebruikt als acceptatiecriterium, of de lus al dan niet kan worden verwerkt, zoals hierboven beschreven.

Conditional

Het element is voorwaardelijk. Maak geen fout als het niet in het bestand staat. Dit element heeft geen invloed op de aanvaarding van een lus.

Position

Specificeert de positie van het segment volgens de documentatie. Deze eigenschap wordt alleen gebruikt ter referentie en op nieuwe lijnen om het juiste segment te vinden. De eigenschap wordt genegeerd tijdens het importeren van een bestand.

Spec. Max. Repeat

Bepaalt hoe vaak het element volgens de documentatie kan worden herhaald. Dit heeft geen invloed op de invoer van het bestand, u moet een lus toevoegen of de regel dupliceren, als u meerdere instanties wilt verwerken.

Tag

Definieert het segmentlabel. De segmenttag is de waarde die in het bestand voorkomt, meestal maximaal drie tekens lang, zoals “ST”, “SE” enz.

Name

De naam wordt momenteel niet gebruikt en dient alleen ter referentie.

Import Composite

Agency

Deze eigenschap kan worden gebruikt om aan te geven welke instantie verantwoordelijk is voor de gebruikte X12-standaard. Dit is optioneel.

Version

Deze eigenschap kan worden gebruikt om aan te geven welke X12-versie wordt gebruikt. Dit is optioneel.

Mandatory

Geeft aan of het composiet in het segment moet staan of dat het facultatief is.

Mandatory

De samenstelling moet in het segment zitten. Het kan ook worden gebruikt als acceptatiecriteria voor het bovenliggende segment.

Conditional

De samenstelling is voorwaardelijk. Maak geen fout als het niet in het bestand staat. Dit element heeft geen invloed op de aanvaarding van een lus.

Position

Geeft de positie van het composiet aan volgens de documentatie, meestal vermenigvuldigd met 10. De positie is meestal een getal, zoals “010”. Het getal moet deelbaar zijn door 10. Dezelfde positie kan slechts eenmaal worden gelezen. De eigenschap positie kan ook de positie van de mapping veranderen.

Tag

Definieert de tag van de composiet. De tag heeft geen invloed op de verwerking van bestanden. Het wordt voornamelijk gebruikt om automatisch te bepalen of het element volgens de norm verplicht is, enz.

Name

De naam wordt momenteel niet gebruikt en dient alleen ter referentie.

DataElement importeren

Agency

Deze eigenschap kan worden gebruikt om aan te geven welke instantie verantwoordelijk is voor de gebruikte X12-standaard. Dit is optioneel.

Version

Deze eigenschap kan worden gebruikt om de gebruikte X12-versie aan te geven. Dit is optioneel.

DestExpr

Specificeert het doel van de gegevens. We hebben een aparte sectie over de bestemmingsuitdrukking. U kunt het type doeluitdrukking leeg laten, als u de gegevens niet wilt verwerken, maar dat misschien op een later tijdstip wel wilt. U kunt de regel mapping verwijderen als u de gegevens niet wilt verwerken.

U kunt filters gebruiken om acceptatiecriteria te definiëren, die een deel van de mapping niet zullen verwerken of een fout zullen creëren, indien de gegevens niet voldoen aan het filter. Vooral voor X12 raden wij sterk aan filters te gebruiken wanneer u gecombineerde waarden met een qualifier neemt om te controleren of de qualifier de verwachte is.

Mandatory

Geeft aan of het gegevenselement in het segment/samenstel moet voorkomen of dat het facultatief is.

Mandatory

Het gegevenselement moet in het segment/samenstel voorkomen. Het kan ook worden gebruikt als acceptatiecriteria voor het bovenliggende segment.

Conditional

Het data-element is voorwaardelijk. Maak geen fout als het niet in het bestand staat. Dit element heeft geen invloed op de aanvaarding van een lus.

Position

Specificeert de positie van het data-element volgens de documentatie, gewoonlijk vermenigvuldigd met 10. De positie is meestal een getal, zoals “010”. Het getal moet deelbaar zijn door 10. Dezelfde positie kan slechts eenmaal worden gelezen. De eigenschap positie kan ook de positie van de mapping veranderen.

Tag

Definieert de tag van het data-element. De tag heeft geen invloed op de verwerking van bestanden. Het wordt voornamelijk gebruikt om automatisch te bepalen of het element volgens de norm verplicht is, enz.

Name

De naam wordt momenteel niet gebruikt en dient alleen ter referentie.

Spec. Data Type

Deze eigenschap definieert het gegevenstype volgens de X12-norm. Dit is slechts ter informatie en heeft geen invloed op de verwerking.

Incorrect Length

De volgende waarden zijn toegestaan:

Ignore

Controleer de lengte van de uitgang niet.

Max (Error)

Maak een fout als de waarde langer is dan toegestaan.

Max (Truncate with Warning)

Maak een waarschuwing als de waarde langer is dan toegestaan en kort de uitvoer in tot de toegestane lengte.

Max (Truncate)

De waarde inkorten, als deze langer is dan toegestaan.

Max (Truncate…)

Truncate de waarde, is deze langer dan toegestaan en voeg “…” toe aan het einde om aan te geven dat de waarde niet volledig is.

Exact (Error)

Maak een fout indien de uitvoer niet de opgegeven lengte heeft.

Exact (Truncate/Pad with Warning)

Truncate of pad de waarde, indien deze niet de opgegeven lengte heeft en maak een waarschuwing.

Exact (Pad)

Maak een fout als de waarde langer is dan toegestaan. Vul de waarde op als het te kort is.

Exact (Truncate/Pad)

De waarde inkorten of opvullen tot het opgegeven aantal tekens.

Spec. Length Type

Deze eigenschap bepaalt of het veld een variabele of vaste lengte heeft volgens de X12-norm. Dit is slechts ter informatie en heeft geen invloed op de verwerking.

Max. length

Het veld heeft een variabele lengte.

Exact length

Het veld heeft een vaste lengte.

Length

Bepaalt hoeveel tekens in het data-element zijn toegestaan.

Format Type

U kunt het gegevenstype selecteren van de gegevens die u wilt importeren.

De volgende waarden zijn beschikbaar:

Auto

Het veld wordt automatisch geïnterpreteerd, op basis van het doelgegevenstype.

Date

De gegevens worden geïnterpreteerd als een datum. U kunt het formaat opgeven met de eigenschap Format String.

Time

De gegevens worden geïnterpreteerd als tijdsinformatie. U kunt het formaat opgeven met de eigenschap Format String.

Date/Time

De gegevens worden geïnterpreteerd als datum/tijd informatie. U kunt het formaat opgeven met de eigenschap Format String.

Format String

Alleen beschikbaar als de eigenschap Format Type is ingesteld. Specificeert de datum/tijd format string, zoals beschreven in Werken met datum/tijd format strings.

Sample Values

U kunt een lijst met voorbeeldwaarden bijhouden. De wizard mapping aanmaken/bijwerken zal deze lijst automatisch vullen vanuit het voorbeeldbestand.

Exporteren van X12-gegevens

Mapping exporteren

Direction

Om X12-gegevens uit Microsoft Dynamics NAV 2009R2 Classic te exporteren selecteert u de eigenschap Export.

Sample Search Depth

U kunt bepalen dat de assistent voor het maken van een nieuwe mapping moet zoeken naar meerdere interpretaties van de gegevensstructuur. Als u deze eigenschap op een waarde hoger dan één instelt, leidt dit tot meerdere kandidaten en een langere analysetijd tijdens de uitvoering van de wizard mapping aanmaken.

Element Separator

Het teken dat moet worden gebruikt om elementen te scheiden. U kunt het teken rechtstreeks invoeren of een speciaal teken gebruiken.

Subelement Separator

Het teken dat moet worden gebruikt om subelementen te scheiden. U kunt het teken rechtstreeks invoeren of een speciaal teken gebruiken.

Segment Terminator

Het teken waarmee een segment wordt afgesloten. U kunt het teken rechtstreeks invoeren of een speciaal teken gebruiken.

Line Breaks

X12-bestanden kunnen regelafbrekingen hebben na elk segment. Dit maakt het bestand iets groter, maar gemakkelijker leesbaar. Deze eigenschap bepaalt of de converter regeleinden moet uitvoeren. Deze optie kan niet dynamisch worden gewijzigd, als de ene partner wel en de andere geen regeleinden nodig heeft, moet u twee aparte toewijzingen maken. De converter gebruikt een Windows regeleinde (carriage return en line feed).

Fallback Communication Channel

Het communicatiekanaal dat moet worden gebruikt, indien niet eerder gespecificeerd door ofwel een andere mapping, AL / C/AL code of door gebruik te maken van de bedrijfstransacties. Dit kan leeg gelaten worden vanaf Anveo EDI Connect 4.00.

Send Channel After Convert

Configureert of het communicatiekanaal moet worden verzonden na het uitvoeren van deze mapping. Dit kan worden gebruikt om de bestanden automatisch te verzenden, zonder dat daarvoor een aparte opdracht nodig is.

Fallback Receiver Partner

U kunt een ontvangerpartner opgeven die wordt gebruikt als fallback, voor het geval er niet eerder een partner is opgegeven. De partner wordt door sommige communicatiekanalen gebruikt om de ontvanger te selecteren. En is toegankelijk binnen de mapping om bijvoorbeeld een identificatienummer van de partner uit te voeren.

Mapping Lijn eigenschappen exporteren

Na het aanmaken van een EDI mapping regel, kunt u de eigenschappen configureren.

Mapping gegevenslijnen exporteren

We tonen alleen de eigenschappen voor EDI mapping met de eigenschap Type ingesteld op Data, aangezien de andere eigenschappen zich gedragen als in elke andere mapping. Er zijn verschillende soorten datalijnen.

X12 Type

Deze eigenschap definieert het type datalijn, dat u wilt configureren.

De beschikbare opties variëren, afhankelijk van de positie waar u de mapping probeert toe te voegen. Sommige gegevensregels zijn alleen toegestaan als kinderen van een ander type.

Deze lijst toont alle beschikbare opties voor X12-invoer:

Segment

Een segment definieert het soort gegevens dat volgt. In X12 hebben segmentnamen gewoonlijk maximaal drie tekens en definiëren zij een basisfunctie. Een mapping van het type Segment specificeert de segmentidentificatie. De feitelijke gegevens worden weergegeven als kindregels in de EDI mapping.

Composite

Een composiet combineert verschillende gegevenselementen die bij elkaar horen. Een samenstelling is alleen zichtbaar in het bestand, indien meerdere gegevenselementen in de samenstelling worden gebruikt. De composiet zelf bevat geen gegevens.

DataElement

Het data-element is de structuur die de eigenlijke gegevens bevat, die u kunt mappen naar velden.

Export Segment

Alleen in de mapping gedefinieerde segmenten kunnen worden uitgevoerd. U moet dus alle vereiste segmenten configureren in het uitvoerbestand.

Agency

Deze eigenschap kan worden gebruikt om aan te geven welke instantie verantwoordelijk is voor de gebruikte X12-standaard. Dit is optioneel. Deze eigenschap heeft geen invloed op de uitvoer van de converter.

Version

Deze eigenschap kan worden gebruikt om de gebruikte X12-versie aan te geven. Dit is optioneel. Deze eigenschap heeft geen invloed op de uitvoer van de converter.

Message Type

Deze eigenschap kan worden gebruikt om het gebruikte X12-berichttype te specificeren. Dit is optioneel. Deze eigenschap heeft geen invloed op de uitvoer van de converter.

Conditional Output

U kunt deze eigenschap instellen op de waarde True om het element alleen uit te voeren als een opgegeven bronuitdrukking overeenkomt met een opgegeven filter.

NAV Filter

Deze eigenschap is alleen beschikbaar als de eigenschap Conditional Output is ingesteld op True. Een filter om de SourceExpr aan te toetsen. De bronuitdrukking wordt geïnterpreteerd als tekst voor de toepassing van het filter. Het element verschijnt alleen in de uitvoer als de waarde van de opgegeven bronuitdrukking binnen het opgegeven filter valt.

SourceExpr

Deze eigenschap is alleen beschikbaar als de eigenschap Conditional Output is ingesteld op True. Deze eigenschap specificeert welke waarde moet worden gebruikt om te beslissen of het overeenkomt met het gegeven filter en het element moet verschijnen in de uitvoer, of niet.

Mandatory

Geeft aan of een element in het bestand moet staan of dat het optioneel is.

Mandatory

Het element moet in het bestand staan. Dit veld is alleen ter informatie bij de uitvoer. De converter kan ontbrekende verplichte elementen niet detecteren.

Conditional

Het element is voorwaardelijk.

Position

Specificeert de positie van het segment volgens de X12-documentatie. Deze eigenschap wordt alleen gebruikt ter referentie en op nieuwe lijnen om het juiste segment te vinden. De eigenschap heeft geen invloed op de uitgang van de converter.

Spec. Max. Repeat

Bepaalt hoe vaak het element volgens de documentatie kan worden herhaald. Dit heeft geen invloed op de uitvoer van de converter en wordt niet gecontroleerd tijdens de uitvoer.

Tag

Definieert het segmentlabel. De segmenttag is de waarde die in het bestand voorkomt, meestal maximaal drie tekens lang, zoals “ST”, “SE” enz.

Name

De naam wordt momenteel niet gebruikt en dient alleen ter referentie.

Export Composite

Veel X12-berichttypes vereisen geen composites

Agency

Deze eigenschap kan worden gebruikt om aan te geven welke instantie verantwoordelijk is voor de gebruikte X12-standaard. Dit is optioneel. Dit heeft geen invloed op de uitgang van de converter.

Version

Deze eigenschap kan worden gebruikt om aan te geven welke X12-versie wordt gebruikt. Dit is optioneel. Dit heeft geen invloed op de uitgang van de converter.

Conditional Output

U kunt deze eigenschap instellen op de waarde True om het element alleen uit te voeren als een opgegeven bronuitdrukking overeenkomt met een opgegeven filter.

NAV Filter

Deze eigenschap is alleen beschikbaar als de eigenschap Conditional Output is ingesteld op True. Een filter om de SourceExpr aan te toetsen. De bronuitdrukking wordt geïnterpreteerd als tekst voor de toepassing van het filter. Het element verschijnt alleen in de uitvoer als de waarde van de opgegeven bronuitdrukking binnen het opgegeven filter valt.

SourceExpr

Deze eigenschap is alleen beschikbaar als de eigenschap Conditional Output is ingesteld op True. Deze eigenschap specificeert welke waarde moet worden gebruikt om te beslissen of het overeenkomt met het gegeven filter en het element moet verschijnen in de uitvoer, of niet.

Mandatory

Geeft aan of het composiet in het segment moet staan of dat het facultatief is.

Mandatory

De samenstelling moet in het segment zitten. Deze eigenschap is alleen ter informatie en heeft geen invloed op de uitvoer van de converter.

Conditional

De samenstelling is voorwaardelijk.

Position

Geeft de positie van het composiet aan volgens de documentatie, meestal vermenigvuldigd met 10. Deze eigenschap is belangrijk, omdat ze ook bepaalt hoe de informatie in het bestand moet worden uitgevoerd. De positie is meestal een getal, zoals “010”. Het getal moet deelbaar zijn door 10. Dezelfde positie kan slechts eenmaal worden geschreven. De eigenschap positie kan ook de positie van de mapping veranderen.

Tag

Definieert de tag van de composiet. De tag heeft geen invloed op de verwerking van bestanden. Het wordt voornamelijk gebruikt om automatisch te bepalen of het element volgens de norm verplicht is, enz.

Name

De naam wordt momenteel niet gebruikt en dient alleen ter referentie.

Export DataElement

Agency

Deze eigenschap kan worden gebruikt om aan te geven welke instantie verantwoordelijk is voor de gebruikte X12-standaard. Dit is optioneel. Deze eigenschap heeft geen invloed op de uitvoer in het bestand.

Version

Deze eigenschap kan worden gebruikt om de gebruikte X12-versie aan te geven. Dit is optioneel. Deze eigenschap heeft geen invloed op de uitvoer in het bestand.

SourceExpr

Specificeert de bron van de te schrijven gegevens. We hebben een aparte sectie over de bron expressie eigenschap.

Conditional Output

U kunt deze eigenschap instellen op de waarde True om het element alleen uit te voeren als een opgegeven bronuitdrukking overeenkomt met een opgegeven filter.

NAV Filter

Deze eigenschap is alleen beschikbaar als de eigenschap Conditional Output is ingesteld op True. Een filter om de SourceExpr aan te toetsen. De bronuitdrukking wordt geïnterpreteerd als tekst voor de toepassing van het filter. Het element verschijnt alleen in de uitvoer als de waarde van de opgegeven bronuitdrukking binnen het opgegeven filter valt.

SourceExpr

Deze eigenschap is alleen beschikbaar als de eigenschap Conditional Output is ingesteld op True. Deze eigenschap specificeert welke waarde moet worden gebruikt om te beslissen of het overeenkomt met het gegeven filter en het element moet verschijnen in de uitvoer, of niet.

Mandatory

Geeft aan of het gegevenselement in het segment/samenstel moet voorkomen of dat het facultatief is.

Mandatory

Het gegevenselement moet in het segment/samenstel voorkomen. Als een element op verplicht wordt gezet, wordt de uitvoer gegenereerd, zelfs als de waarde leeg is. Dit kan leiden tot ongeldige bestanden, aangezien verplichte elementen altijd een waarde moeten hebben. De converter zal in dit geval geen fout maken. U moet controleren of de vereiste informatie voor de export aanwezig is door middel van een controle mapping.

Conditional

Het data-element is voorwaardelijk.

Position

Specificeert de positie van het data-element volgens de documentatie, gewoonlijk vermenigvuldigd met 10. De positie is belangrijk voor de converter om te beslissen waar de informatie moet worden uitgevoerd. De positie is meestal een getal, zoals “010”. Het getal moet deelbaar zijn door 10. Dezelfde positie kan slechts eenmaal worden geschreven. De eigenschap positie kan ook de positie van de mapping veranderen.

Tag

Definieert de tag van het data-element. De tag heeft geen invloed op de verwerking van bestanden. Het wordt voornamelijk gebruikt om automatisch te bepalen of het element volgens de norm verplicht is, enz.

Name

De naam wordt momenteel niet gebruikt en dient alleen ter referentie.

Spec. Data Type

Deze eigenschap definieert het gegevenstype volgens de X12-norm. Dit is slechts ter informatie en heeft geen invloed op de verwerking.

Incorrect Length

De volgende waarden zijn toegestaan:

Ignore

Controleer de lengte van de uitgang niet.

Max (Error)

Maak een fout als de waarde langer is dan toegestaan.

Max (Truncate with Warning)

Maak een waarschuwing als de waarde langer is dan toegestaan en kort de uitvoer in tot de toegestane lengte.

Max (Truncate)

De waarde inkorten, als deze langer is dan toegestaan.

Max (Truncate…)

Truncate de waarde, is deze langer dan toegestaan en voeg “…” toe aan het einde om aan te geven dat de waarde niet volledig is.

Exact (Error)

Maak een fout indien de uitvoer niet de opgegeven lengte heeft.

Exact (Truncate/Pad with Warning)

Truncate of pad de waarde, indien deze niet de opgegeven lengte heeft en maak een waarschuwing.

Exact (Pad)

Maak een fout als de waarde langer is dan toegestaan. Vul de waarde op als het te kort is.

Exact (Truncate/Pad)

De waarde inkorten of opvullen tot het opgegeven aantal tekens.

Spec. Length Type

Deze eigenschap bepaalt of het veld een variabele of vaste lengte heeft volgens de X12-norm. Dit is slechts ter informatie en heeft geen invloed op de verwerking.

Max. length

Het veld heeft een variabele lengte.

Exact length

Het veld heeft een vaste lengte.

Length

Bepaalt hoeveel tekens in het data-element zijn toegestaan.

Format Type

U kunt het gegevenstype selecteren van de gegevens die u wilt importeren.

De volgende waarden zijn beschikbaar:

Auto

Het veld wordt automatisch geformatteerd, op basis van het brongegevenstype.

Text

Het veld is opgemaakt als tekst.

Date/Time

Een datum/tijd informatie. Het formaat kan worden gespecificeerd door een qualifier die de toegestane DTM qualifiers uit de X12 standaard vertegenwoordigt. U kunt de andere formaten Datum en Datum/Tijd gebruiken, als u het formaat op een andere manier wilt opgeven.

Date/Time Format

De gegevens worden geformatteerd als datum- en tijdinformatie. U kunt het formaat opgeven met de eigenschap Format String.

Date Format

De gegevens worden geformatteerd als datuminformatie. U kunt het formaat opgeven met de eigenschap Format String.

Number

De gegevens worden geformatteerd als een numerieke waarde.

Format Qualifier

Alleen beschikbaar indien de eigenschap Format Type is ingesteld op Date/Time.

U kunt de lookup gebruiken om alle beschikbare formaten te zien. De getallen zijn gelijk aan de X12 formaat qualifier voor DTM velden.

Format String

Alleen beschikbaar als de eigenschap Format Type is ingesteld op Date/Time Format of Date format string.

Als de eigenschap Format Type is ingesteld op NAV Format String, kunt u de format string invoeren, zoals beschreven in de AL / C/AL help.

Indien ingesteld op datum/tijd kunt u een format string invoeren, zoals beschreven in Werken met datum/tijd format strings.

Blank Zeros

Alleen beschikbaar indien de eigenschap Format Type is ingesteld op Number. Specificeert, indien beschikbaar, dat lege waarden moeten worden uitgevoerd als een leeg veld in plaats van de standaard lege weergave.

Decimal Character

Alleen beschikbaar indien de eigenschap Format Type is ingesteld op Number. Geeft aan welk teken als decimaalscheidingsteken moet worden gebruikt. Voor X12 moet u de waarde waarschijnlijk niet veranderen.

Thousands Separator Character

Alleen beschikbaar indien de eigenschap Format Type is ingesteld op Number. Of duizenden moeten worden gescheiden en zo ja, welk teken moet worden gebruikt. Voor X12 moet u de waarde waarschijnlijk niet veranderen.

Max. Decimal Places

Alleen beschikbaar indien de eigenschap Format Type is ingesteld op Number. Het maximale aantal decimalen dat moet worden uitgevoerd.

Min. Decimal Places

Alleen beschikbaar indien de eigenschap Format Type is ingesteld op Number. Het minimale aantal decimalen dat in de uitvoer moet voorkomen. Hierdoor worden de ontbrekende plaatsen automatisch opgevuld met nullen.

Sign

Alleen beschikbaar indien de eigenschap Format Type is ingesteld op Number. Of het positieve/negatieve teken moet worden uitgevoerd.

Negative Only

Voer alleen het “-” teken uit.

Always

Voer het “+” en “-” teken uit.

Sign after Value

Alleen beschikbaar indien de eigenschap Format Type is ingesteld op Number. Of het teken achter de cijfers moet staan. Voor X12 moet u de waarde waarschijnlijk niet veranderen en op de standaardwaarde laten staan.

Sample Values

U kunt een lijst met voorbeeldwaarden bijhouden. De wizard mapping aanmaken/bijwerken zal deze lijst automatisch vullen vanuit het voorbeeldbestand.