Anveo EDI Connect / Config / Mappings / De PREPARE-, CHECK-, PROCESS– en PROCES-omzetters
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

De PREPARE-, CHECK-, PROCESS– en PROCES-omzetters

Anveo EDI Connect biedt converters aan om het bedrijfsproces te verwerken. De mappings kunnen worden gebruikt om gegevens te controleren en om gegevens over te dragen tussen tabellen in dezelfde database. Deze converter wordt gebruikt om alle verwerkingslogica toe te voegen aan de EDI-workflow.

Elke licentie van Anveo EDI Connect bevat een onbeperkt aantal business process mappings.

Beste praktijken

Voor versie 5.00 van de module hadden we één converter (genaamd NAV) voor het afhandelen van de bedrijfslogica. Uit onze ervaring blijkt dat u de verwerking van gegevens in verschillende stappen moet opsplitsen. Hieronder vindt u een korte samenvatting, u kunt meer informatie vinden in de sectie Modellering mapping workflows.

Inkomend

Voor inkomende gegevens moet u ze omzetten van het externe formaat naar buffertabellen, zodat de gebruiker toegang heeft tot de ruwe gegevens. In de volgende stap moet u de gegevens voorbereiden, zodat de gebruiker ermee kan werken (artikelnummers vertalen, beschrijvingen vinden, etc.). We hebben de nieuwe PREPARE converter voor deze stap. De volgende stap is het controleren van de gegevens en kijken of alle informatie om de gegevens te verwerken aanwezig is. Op deze manier kunt u de systeembelasting laag houden, als de gegevens niet zijn zoals verwacht. De laatste stap of stappen is de verwerking van de gegevens met de nieuwe PROCESS-omzetter.

Uitgaande

Voor de uitgaande logica zouden de stappen bestaan uit het voorbereiden van de gegevens, het controleren van de gegevens en vervolgens het exporteren van de gegevens in het beoogde bestandsformaat. Als u bewerkingsstappen in de logica heeft, kunt u deze ook implementeren, maar vaak is er geen verwerking nodig.

Eigenschappen

Wij gaan ervan uit dat u weet hoe u met kaartlijnen kunt werken en hoe u toegang krijgt tot de EDI-eigenschappen.

De NAV-converter voegt niet veel converter-specifieke EDI-eigenschappen toe aan de mapping. De meeste eigenschappen zijn al eerder besproken. In deze converter is er één speciaal lijntype. Het in kaart brengen van lijnen waar de eigenschap Type is ingesteld op Data gedraagt zich anders dan in andere mappings.

EDI-mapping lijnen met Type-instelling op Data

Deze regels hebben een SourceExpr en DestExpr en worden gebruikt om gegevens van de ene tabel naar de andere over te dragen of om functies uit te voeren of constante waarden toe te kennen aan tabelvelden. Deze regels lezen de SourceExpr en schrijven het resultaat naar de DestExpr. We hebben een aparte sectie, waar we die eigenschappen beschrijven.

De kaartlijnen waar de eigenschap Type van de eigenschap DestExpr is ingesteld op Filter zullen een fout veroorzaken, als de SourceExpr niet overeenkomt met de opgegeven filter. In deze converter kun je geen filters gebruiken voor het voorwaardelijk uitvoeren van mapping onderdelen.

In deze converter heeft de DestExpr ook een extra eigenschap, waarmee u eenvoudige berekeningen direct in de mapping kunt uitvoeren.

DestExpr

Assignment Mode

Deze eigenschap is alleen beschikbaar als de DestType is ingesteld op Field. U kunt Anveo EDI Connect gebruiken om waarden te berekenen. Het instellen van deze eigenschap op een andere waarde dan Assign zal de bestaande waarde in de tabelinstantie gebruiken en deze toevoegen/substraheren/vermenigvuldigen of delen met de bronwaarde van deze regel.

De mogelijke waarden zijn:

Assign

De bestaande waarde in het tabelveld overschrijven.

Add

Voeg de waarde toe aan de huidige waarde van het veld in de tabelinstantie.

Subtract

Trek de waarde af van de huidige waarde van het veld in de tabelinstantie.

Multiply

Vermenigvuldig de waarde met de huidige waarde van het veld in de tabelinstantie.

Divide

Deel de huidige waarde van het veld in de tabelinstantie door de bronwaarde.