Anveo EDI Connect / Config / Mappings / EDI Property
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

EDI Property

Eigenschappen worden gebruikt in de mappings om te configureren hoe een mapping zich gedraagt. De beschikbare eigenschappen zijn afhankelijk van het mapping formaat. Anveo EDI Connect toont helpteksten in de eigenschappenpagina’s. Meer informatie over de beschikbare eigenschappen vindt u op de betreffende converter pagina.

Toegang tot de eigenschappen van de mappingheader

  • Om toegang te krijgen tot de eigenschappen van een mapping header, opent u de mapping
  • Ga naar de Header Properties FactBox die rechts in het rechterpaneel wordt getoond
  • Klik op de knop “Bewerken”.

Toegang tot de eigenschappen van de karteringslijn

  • Om toegang te krijgen tot de eigenschappen van een mapping lijn, opent u de mapping
  • Navigeer naar de gewenste lijn
  • Dubbelklik op de regel of gebruik het contextmenu