Anveo EDI Connect / Config / Overzicht / Wat is nieuw?
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Wat is nieuw?

In deze sectie beschrijven wij de nieuwe functionaliteit van elke versie. Dit is niet de volledige technische changelog, maar bedoeld voor mensen die de module gebruiken om een overzicht te krijgen.

Versie 5.00

De versie 5.00 is geoptimaliseerd om te worden gebruikt als Extension voor Microsoft Dynamics 365 Business Central en ook om te worden gebruikt met Microsoft Dynamics 365 Business Central Online. We hebben besloten om een aantal verouderde velden te schrappen en de namen van de buffertabellen te wijzigen om consistent te zijn doorheen alle Dynamics versies.

De belangrijkste veranderingen zijn:

 • Buffer tabellen
  • Veranderde tabelnamen
  • Enkele verouderde velden verwijderd
 • Systeemtabellen
  • Verwijderde verouderde velden
 • Omvormers
  • De NAV converter is afgeschreven ten gunste van:
   • Nieuwe PREPARE converter
   • Nieuwe CHECK-omzetter
   • Nieuwe PROCESS-omzetter
  • De EDIFACT converter heeft nu ondersteuning voor niet standaard conforme decimale scheidingstekens
 • Verbeterde gebruikersinterface voor zakelijke transacties
 • Verbeterde UI-ervaring in de webclient van Dynamics
 • Ondersteuning voor actiegroepen in workflow module / bedrijfstransacties
  • In de meeste gevallen is de logica van de post-processing niet langer nodig. Het is verborgen als een geavanceerde eigenschap voor nieuwe gebruikers
 • Nieuw communicatiekanaal om te communiceren met een nieuw beheerd platform voor gegevensoverdracht, waartoe u als Anveo-gebruiker toegang kunt krijgen
 • Eenvoudiger installatieproces (QuickInstall is niet meer nodig)
 • Initiële ondersteuning voor het snel opzetten van een demo-omgeving

Buffer tabellen

Wij hebben de nieuwe release gebruikt om enkele zelden gebruikte velden te verwijderen. We hebben ook de Sell-to, Bill-to en Ship-to velden verwijderd omdat ze overbodig zijn voor de informatie die kan worden opgeslagen in de tabel ANVEDI Contact/Adres. De documentatie geeft een lijst van alle afgeschreven velden: Buffer Tabellen.

Als u een systeem opwaardeert met de FOB-versie van de module, kunt u de oude buffertabellen behouden, zonder de toewijzingen te wijzigen. Als u upgradet naar extensies, kunt u de afgeschreven velden terug toevoegen met een aangepaste extensie, indien nodig.

Systeemtabellen

We hebben een paar velden uit de systeemtabellen verwijderd die intern werden gebruikt. Indien u een upgrade uitvoert vanaf versie 4 van de module kunt u de tabellen importeren en de velden verwijderen. Als u van een oudere versie wilt updaten, upgrade dan eerst naar versie 4.

Omvormers

In het verleden gebruikten wij één gemeenschappelijke convertor voor alle interne verwerkingslogica. Deze convertor werd NAV convertor genoemd. Aangezien de term NAV niet langer door Microsoft wordt gebruikt in nieuwe versies en wij hebben vastgesteld dat het voor de structuur van de mappings beter is om deze duidelijk af te bakenen in verschillende functies, hebben wij drie nieuwe converters geïntroduceerd:

 • PREPARE
 • CHECK
 • PROCESS

Het is de bedoeling dat de functie van de mapping duidelijk wordt omschreven en dat de beste praktijken worden toegepast om de voorbereiding van de gegevens, de validatie van de gegevens en de verwerking van de gegevens te scheiden. U kunt meer te weten komen in het hoofdstuk over de converters.

Zakelijke Transacties

Wij hebben de manier veranderd waarop u de acties voor een specifiek Business Transaction Type kunt invoeren en ondersteunen nu meerdere acties, die na elkaar worden uitgevoerd tot er één mislukt. Als u de mislukte verwerkingsstap terugzet, zal de module de eerste actie opnieuw starten. Hierdoor kunt u voorbereidingen voor mappings opnieuw uitvoeren en het workflowproces vereenvoudigen. Ook hebben we de eigenschap om een sub-proces te starten gepromoveerd tot het eerste niveau van elke gegevenstabel in de mappings, waardoor het veel eenvoudiger wordt om complexe scenario’s op te zetten met meerdere soorten bedrijfstransacties.

Webcliënt

We hebben de gebruikerservaring in de webclients van de verschillende Dynamics versies verbeterd. Wij stellen uw feedback zeer op prijs waar wij de gebruikersinterface nog kunnen verbeteren om het gebruik van de module zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Workflow

Met Anveo EDI Connect versie 5.00 hebben wij een nieuw vereenvoudigd workflowsysteem ingevoerd om de gegevens te verwerken. Het nieuwe systeem is gebaseerd op de handelstransacties en moet gemakkelijker te begrijpen zijn voor nieuwe gebruikers van de module. De “oude” nabewerkingen zijn nog steeds beschikbaar, maar zijn nu verborgen als geavanceerde eigenschappen ten gunste van het nieuwe model. Er zijn nog steeds scenario’s waarin de oude logica meer flexibiliteit biedt en niet uit de module zal worden verwijderd, maar in de meeste gevallen zal het nieuwe model gemakkelijker op te zetten en te begrijpen zijn.

Dienstgerichte communicatie

Aangezien toegang tot het lokale bestandssysteem niet mogelijk is in Microsoft Dynamics 365 Business Central Online, hebben we een nieuwe webservice-interface geïmplementeerd die kan communiceren met services van derden. Binnenkort zullen wij een samenwerking aankondigen die u in staat zal stellen bestanden in protocollen die voorheen niet rechtstreeks werden ondersteund, zoals X.400 en AS/2, via een on-linedienst te verzenden en op te halen.

Installatie

Anveo EDI Connect is nu volledig beschikbaar als een Business Central Extension en via AppSource.

Met Anveo EDI Connect 5.00 hebben we geprobeerd om de meeste van de gebruikte bronnen volledig in te sluiten en automatisch te installeren. In de Business Central Extension gebeurt dit in het installatieproces van de extensie, voor oudere versies wordt u gevraagd de installatie uit te voeren wanneer u de EDI Setup pagina opent. Het QuickInstall.anv bestand dat nodig was in oudere versies van de module is niet meer nodig.

Demo systeem

Wij hebben een demosysteem in de module ingebouwd. Na de installatie kunt u voorbeeld mappings installeren via de EDI Setup pagina of de snelkoppelingen, afhankelijk van de Dynamics versie. Deze demo-omgeving zal bij de volgende updates worden verbeterd. Wij zijn van plan het zo gemakkelijk mogelijk te maken om een lopend testsysteem te hebben om de module te demonstreren of te testen.

Versie 4.00

Anveo EDI Connect 4.00 heeft veel verbeteringen en nieuwe functies.

Ervaring van de gebruiker

Business Transactions

Wij willen het de eindgebruiker zo gemakkelijk mogelijk maken om zijn transactiegegevens te vinden, de status te zien en naar de gewenste informatie in het systeem te navigeren. Vóór versie 4 was er de logging, waarbij de eindgebruiker elke stap van de verwerkingslogica kon terugvinden, maar dit is technischer dan door vele gebruikers wordt vereist. Om die reden hebben wij besloten het nieuwe concept van Business Transactions toe te voegen.

Rolcentrum van Microsoft Dynamics 365 Business Central – EDI-bedrijfstransacties tonen

Het algemene idee is de toestand van een document weer te geven in één enkele regel, een Business Transaction. Elk van deze transacties behoort tot een nieuwe opstellingstabel, het Business Transaction Type. Het Business Transaction Type bepaalt welke algemene processen er bestaan en welke toegangspunten er zijn. Wij bespreken de details in het hoofdstuk Business Transactions.

UI Verbeteringen

Er zijn verschillende kleine wijzigingen om de bruikbaarheid te verbeteren. Zo hebben we bijvoorbeeld de FactBox in het EDI Document bijgewerkt om de informatie die de eindgebruiker nodig heeft beter weer te geven. We hebben ook wat werk verricht om het werken met de nieuwe browser-gebaseerde clients in alle versies te vergemakkelijken. Bij de volgende release zullen we verdere verbeteringen op dat gebied zien.

Banen (“Zero-coding”)

Met de zakelijke transacties hebben we een manier toegevoegd om gegevens te exporteren zonder de noodzaak om velden toe te voegen om bij te houden of ze al geëxporteerd waren. In het verleden moest u booleaanse vlaggen toevoegen aan alle uitgaande documenten, die bijhielden of het moest worden geëxporteerd en of er al een export was. De nieuwe functionaliteit kan daar in veel scenario’s voor zorgen. Dit geeft u de mogelijkheid om standaard EDI workflows op te zetten zonder een enkele regel codering of aanpassingen aan de basis objecten van Microsoft Dynamics NAV 2016. Wij bespreken de details in het hoofdstuk Business Transactions.

Mapping Instelling

Er zijn een heleboel kleine veranderingen en verbeteringen in de mapping setup. Eén grote verandering is alleen soms merkbaar, we hebben de manier waarop SourceExpr en DestExpr worden behandeld veranderd naar een volledig getypte engine. Dit moet de prestaties en de stabiliteit verbeteren en het systeem robuuster maken voor taalveranderingen.

Algemene functionaliteit

Tabel gegevens filteren

We hebben de manier veranderd waarop je toegang hebt tot post-processing gegevens. Er is een nieuwe eigenschap Data View, waarmee u het record kunt filteren op alle records van de tabel, het post-processing record, het business transaction record of een record door een genoemd filter. Door
Named Table View te selecteren, krijgt u toegang tot het named table view veld, zoals voorheen. Deze wijziging is achterwaarts compatibel. Bij upgrades zullen we de nieuwe eigenschap instellen op Named Table View en de naam van het tabelaanzicht behouden.

Rolcentrum van Microsoft Dynamics 365 Business Central – Tonen van tabel eigenschappen in EDI Mapping

Table Limit

Als u gegevens uit een tabel leest, is er een nieuwe geavanceerde eigenschap genaamd Limit Count. Als u deze eigenschap op True zet, kunt u het aantal records dat moet worden gelezen, beperken.

Gekoppelde documenten maken

De eigenschap Master Table werd hernoemd tot Create Linked Documents. U dient dit op True te zetten wanneer u andere tabellen aan deze instantie wilt koppelen of wanneer u vanuit de
Business Transaction of EDI Processing Queue naar het record wilt kunnen navigeren.

Fouten aan tabellen koppelen

Er is een nieuwe eigenschap Register Errors On Instance die ervoor zorgt dat alle volgende fouten aan deze tabelinstantie worden gekoppeld.

Init-functies voor Temp-tabellen

Op tijdelijke tabellen kan je nu een functie specificeren die een ANVEDI Variant teruggeeft die een RecordRef bevat die gebruikt wordt als de initiële waarden. Dit is een zeer geavanceerd onderwerp en alleen nodig in speciale gevallen.

Nabewerkingen

Er zijn nieuwe post-processing types om de nieuwe Business Transactionste ondersteunen .

Ingebouwde functies

Er zijn veel nieuwe ingebouwde functies. Wij zullen er slechts één van bespreken, maar er is een nieuw hoofdstuk ingebouwde functies in de handleiding.

Er zijn nieuwe ingebouwde functies om waarden met elkaar te vergelijken. Hiermee kunt u regels van het type Conditional gebruiken om basis voorwaardelijke vertakkingen te doen. Als u twee verschillende gegevenstypen probeert te vergelijken, wordt het tweede gegeven gecast naar het eerste. Met deze nieuwe functie hoeft u de “tweede tabel” workaround niet meer te gebruiken voor IF statements.

Mapping Vervoer / Invoer en Uitvoer

Wij hebben de oude import- en exportfunctionaliteit voor mapping vervangen. U kunt oude backups importeren met de nieuwe systemen en het oude rapport wordt nog steeds met de module meegeleverd, maar is deprecated.

Met de nieuwe functionaliteit kunt u veel gedetailleerder aangeven wat u wilt exporteren. Bij import kunt u de gegevens in de backup zien en beslissen wat moet worden geïmporteerd. Meer details vindt u onder Back-up en Transport.


Rolcentrum van Microsoft Dynamics 365 Business Central – EDI-configuratie-export tonen

Fout afhandeling

We hebben de ingebouwde functies verbeterd die u kunt gebruiken, bijvoorbeeld om mappings te controleren. Er zijn drie nieuwe commandotypes:

 • INFO
 • WARNING
 • DEBUG

Waarmee je logboekvermeldingen kunt maken. Alle logboek commando’s, inclusief de bestaande ERROR, ondersteunen nu meerdere plaatshouders om waarden uit de mapping te gebruiken binnen de foutmelding. U kunt ook een Error Code specificeren, die u kunt gebruiken om toegang te krijgen tot de log informatie. Het is nu ook mogelijk om expliciet aan te geven aan welke tabel de fout moet worden toegewezen.

Aanvaardbare fouten

We hebben ook een nieuw fouttype ingevoerd, dat de verwerking afbreekt, maar door de eindgebruiker kan worden aanvaard. Hiermee kunt u controles definiëren die de verwerking zullen onderbreken, maar die door de eindgebruiker als aanvaard/geïgnoreerd kunnen worden gemarkeerd.

Object Namen

We hebben veel objecten voorafgegaan door “ANVEDI” om naamsverwarringen met andere modules te voorkomen. Om achterwaarts compatibel te zijn heeft dit wel invloed op de meeste, maar niet op alle objectnamen. We zullen de namen in deExtension” versie stroomlijnen bij de volgende release. Anveo EDI Connect zal enkel beschikbaar zijn als uitbreiding voor Microsoft Dynamics 365 Business Central. Wij zullen geen oudere Dynamics versie ondersteunen als een NAV Extension.

Parallelle verwerking

In het algemeen raden wij de verwerking van meerdere EDI-processen tegelijk af. Met de nieuwe release hebben we geprobeerd de tijd dat we onze eigen systeemtabellen locken te beperken, waardoor het mogelijk wordt meerdere processen tegelijk te draaien. Alle tabellen die in de mappings worden gebruikt, zullen nog steeds een beperkende factor zijn. Als het kan, raden wij toch aan om parallelle verwerkingen te vermijden.

Mapping Versieondersteuning

Met de nieuwe beschikbare enterprise versies van de module, hebben we ondersteuning toegevoegd voor versiebeheer van mappings. Er zijn twee modi beschikbaar een eenvoudige en een revisie veilige, waarbij een mapping die eenmaal is uitgevoerd niet meer kan worden gewijzigd. We hebben een sectie Mapping Versioning toegevoegd, waar u meer informatie kunt vinden. Als u de nieuwe functionaliteit wilt gebruiken, zult u een nieuwe licentie moeten aanschaffen, neem gerust contact op met ons partnerteam voor meer informatie.

Convertor Wijzigingen

Er waren enkele wijzigingen in de basismodule die alle toewijzingen zullen beïnvloeden. Wij raden u sterk aan om al uw mappings te testen na het upgraden voordat u de upgrade uitvoert in een live systeem.

In de volgende secties zullen wij de wijzigingen in specifieke converters opsommen.

EDIFACT/X12

We hebben geprobeerd om de foutmeldingen in de converter te verbeteren. We hebben ook het gedrag van lussen veranderd, als ze een minimumherhaling hebben. Wij raden aan om een min. herhaling in te stellen voor alle tabellen binnen een EDIFACT mapping, waar dat zinvol is. Dit zal ertoe leiden dat de segmenten worden verwerkt en niet alleen gecontroleerd, wat de prestaties en de foutmeldingen zal verbeteren.

We hebben de EDIFACT importer bijgewerkt, download de standaarden met de nieuwe downloader. Aangezien we enkele problemen hebben opgelost is het zinvol om reeds geïmporteerde standaarden te verwijderen en ze opnieuw te importeren, alvorens nieuwe mappings te maken.

Er is een nieuwe functie EDIFACT.SKIPSEGMENTS die u kunt gebruiken, indien u gegevens wilt overslaan zonder ze te verwerken, tot een bekend element.

XML

Er is een breuk in de XML converter, als je namespaces gebruikt bij imports. We zullen nu de namespace informatie gebruiken om import elementen te identificeren. Dit vereiste dat alle regels de juiste namespace-informatie hadden. Het voordeel is dat u bestanden met verschillende voorvoegsels kunt verwerken, aangezien ze nu als gelijkwaardig worden beschouwd.

De andere verandering is dat een lege Content node nu zal resulteren in een volledige uitvoer van de tag. Als u een samengevouwen uitvoer wilt krijgen, kunt u de eigenschap Conditionele Conditional Output op de inhoud gebruiken. Je kunt de Conditional Output op het element gebruiken om te voorkomen dat de tag getoond wordt.

ZUGFeRD

ZUGFeRD wordt alleen ondersteund in installaties die FOB bestanden gebruiken (voor of gelijk aan BC14). Wij bieden geen Microsoft Dynamics Business Central compatibele Extension van onze ZUGFeRD oplossing aan.

De ZUGFeRD-componenten zijn bijgewerkt en moeten worden geüpgraded. De PDF Licentie wordt nu ingesteld buiten Dynamics met behulp van een Licentie Manager geleverd door de fabrikant van de PDF componenten.

We hebben de manier veranderd waarop ZUGFeRD bestanden worden gemaakt. Omdat er in veel verkoopfactuurrapporten een COMMIT is, kunnen fouten ertoe leiden dat in oudere versies ten onrechte een uitvoerbestand wordt aangemaakt. We controleren nu of de conversie geslaagd is alvorens het uitvoerbestand te maken.