Anveo EDI Connect / Config / Uitwisseling van gegevens
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Uitwisseling van gegevens

In de meeste gevallen is gegevensuitwisseling de laatste stap waarmee u rekening moet houden bij het opzetten van een EDI-verbinding. U dient aan te geven hoe de bestanden moeten worden ontvangen en hoe de uitgaande bestanden naar de communicatiepartner moeten worden verzonden. Anveo EDI Connect biedt verschillende mogelijkheden voor het verzenden van de bestanden. In de volgende paragrafen gaan we in op het algemene concept en daarna op de beschikbare communicatie-implementaties. De module is zo gestructureerd dat het ook mogelijk is om eigen communicatiecomponenten te maken als die van de module niet voldoende zijn.