Anveo EDI Connect / Config / Uitwisseling van gegevens / File Exchange Service
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

File Exchange Service

Met de Anveo EDI Connect-bestandsuitwisselingsdienst kunnen gegevens door andere systemen worden ontvangen en verzonden. Hiervoor wordt een dienst buiten Dynamics aangesproken, die de gegevens verwerkt. Deze dienst wordt gewoonlijk uitgevoerd op de ServiceTier (OnPrem) installaties of op een publiek toegankelijke server (Cloud installaties). Voor gebruik met Anveo EDI Connect op uw eigen infrastructuur bieden wij gratis licenties voor de dienst.

Om deze dienst te gebruiken heeft u Anveo EDI Connect versie 5.3.0.4 of hoger nodig.

De dienst kan worden gebruikt vanuit alle installaties van onze module (OnPrem en Cloud) vanaf Dynamics NAV 2013.

Overzicht

De dienst wordt geleverd als één enkel toepassingsbestand. De toepassing kan worden gestart als een consoletoepassing voor test- en debugging-doeleinden. Voor productiegebruik raden wij aan de toepassing als dienst te registreren. De dienst kan worden gehost op elk systeem dat toegankelijk is vanuit Dynamics. Echter, voor alle installaties waar u toegang heeft tot de Dynamics ServiceTier, raden wij sterk aan deze naast de ServiceTier te installeren. De dienst ondersteunt niet dat meerdere instanties parallel lopen. Dus als je meerdere ServiceTiers op verschillende machines hebt, moet je de dienst op één machine installeren.
Als de dienst zich op een andere machine bevindt dan de ServiceTier, moet de toegang worden toegestaan via de configuratie, en wij raden ten zeerste aan in dit geval een versleutelde https-verbinding te gebruiken. Dit kan worden ingesteld via de configuratie.

Installatie van de dienst

Kopieer de bestanden AnveoFileExchangeService.exe en appsettings.json naar een pad op uw server en zorg ervoor dat de gebruiker die de service moet uitvoeren toegangsrechten heeft tot die map.

De toepassing kan worden geïnstalleerd met het volgende commando (in de console of Powershell) met beheerdersrechten:

sc.exe create "Anveo File Exchange Service" binpath="C:InstallationPathAnveoFileExchangeService.exe --contentRoot C:InstallationPath"
Installatie Service

Verander C:ïnstallatiepad in het pad waar u de applicatie naartoe hebt gekopieerd.

Voor test- en debuggingdoeleinden kan de AnveoFileExchangeService.exe ook rechtstreeks worden gestart.

Configuratie

De meeste configuratie gebeurt in Microsoft Dynamics NAV 2015. Er zijn een paar instellingen die moeten worden geconfigureerd voor de dienst. U vindt deze instellingen in het bestand appsettings.json dat bij de dienst wordt geleverd. Het configuratiebestand moet in dezelfde map staan als het applicatiebestand.

ApiKey

Verander deze waarde in een lange geheime string en voer dezelfde string in Dynamics in. Wij raden aan een GUID te maken en alle speciale tekens te verwijderen, maar het is aan u om een veilige string te kiezen. Bij gebruik van Http wordt het geheim in platte tekst overgebracht. Gebruik Https als de dienst niet is geïnstalleerd op de ServiceTier.

AllowLocalFilesystemAccess

Of de dienst toegang heeft tot alle lokale bestanden op de server (met de gebruikersaccount waarop de dienst draait) en scriptbestanden kan uitvoeren. Om veiligheidsredenen is dit standaard uitgeschakeld.

AllowedHosts

De toegang tot de dienst beperken tot bepaalde IP’s of DNS-namen. (Meer informatie hier)

Kestrel

De configuratie van het eindpunt van de dienst, zoals het adres, de poort en of Https of Http moet worden gebruikt. (Meer informatie hier)

Volgende stappen

U kunt nu het communicatiekanaal in Anveo EDI Connect instellen.