Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

ANVEDI Filesystem

Met deze communicatiecode-eenheid kunnen bestanden worden gelezen en geschreven op de computer waarop de File Exchange Service draait.

Om deze dienst te gebruiken heeft u Anveo EDI Connect versie 5.3.0.4 nodig en moet de File Exchange Service bereikbaar zijn.

Configuratie

Server

Selecteer of maak een nieuwe File Exchange Service instance. U moet de URL configureren (kan worden gekopieerd uit de configuratie en wordt getoond bij het opstarten als u de dienst rechtstreeks start). De standaardwaarde is http://localhost:7098 en u moet de API-sleutel instellen die overeenkomt met het configuratiebestand. U kunt de server voor meerdere communicatiepartners gebruiken.