Anveo EDI Connect / Config / Uitwisseling van gegevens / ANVEDI Remote Comm. Handler
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

ANVEDI Remote Comm. Handler

Controleer voor nieuwe implementaties of u de Bestandsuitwisselingsdienst kunt gebruiken. De in dit hoofdstuk beschreven onderdelen worden niet ondersteund op nieuwe Microsoft Dynamics 365 Business Central-releases (BC22 en hoger). Wij verstrekken alleen updates in geval van beveiligingsproblemen.

Deze codeunit is niet beschikbaar in Microsoft Dynamics 365 Business Central Online (SaaS). Deze codeunit vereist de installatie van externe .NET componenten, die gratis ter beschikking worden gesteld.

Deze codeunit wordt gebruikt om bestanden van/naar een externe server te verzenden of te ontvangen. Deze codeunit vereist de installatie van bijkomende .NET componenten op de service tier. (Of op elke machine in het geval van de Classic Client van NAV). Zie het hoofdstuk Installatie voor meer details.

U kunt deze codeunit in het communicatiekanaal selecteren en de actie Configure in het communicatiekanaal gebruiken om de instellingen te wijzigen.

TLS-versies: Al onze on-premise componenten maken gebruik van het .NET framework en ondersteunen de TLS-versies die momenteel door uw besturingssysteem worden ondersteund een .NET 3.5

Velden

Communication Channel Code

Dit veld maakt deel uit van de primaire sleutel. Dit veld wordt automatisch gevuld.

Description

Een beschrijving van de server / instellingen.

Protocol

Het te gebruiken protocol. Afhankelijk van de richting van het communicatiekanaal kunt u slechts enkele protocollen selecteren.

SMTP

Alleen voor uitgaande transmissies. Gebruik SMTP om e-mailberichten te versturen.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 0)

Het SMTP-gedeelte van de module is bedoeld voor gebruik met technische systemen en niet voor het maken van menselijk leesbare e-mails.

POP3

Alleen voor inkomende transmissies. Gegevens ophalen van een POP3 server.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 1)

FTP/FTPS

Gebruik FTP of FTP over SSL.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 2)

SFTP

Gebruik SFTP (SSH).
(De gehele waarde van deze optie in de database is 3)

Host

De server naam / DNS adres of IP.

Port

De te gebruiken poort. Voor de meeste protocollen zijn standaardpoorten gedefinieerd, als u deze waarde op 0 zet.

User

De gebruikersnaam die moet worden gebruikt om contact op te nemen met de server.

Password

Het wachtwoord dat moet worden gebruikt om de gebruiker te authenticeren bij de server.

Encryption

De versleutelingsmodus. Selecteer SSL voor FTPS of om gecodeerde SMTP of POP3 te gebruiken.

None

Gebruik geen codering of gebruik de standaardcodering in geval van SFTP.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 0)

Yes

Deze optie heette vóór versie 5.2 SSL. We hebben de optie een andere naam gegeven omdat niet alle protocollen SSL gebruiken voor encryptie.

Gebruik encryptie.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 1)

Sender Address

Alleen gebruikt door SMTP: Het e-mailadres van de afzender.

Sender Name

Alleen gebruikt door SMTP: De naam van de afzender in duidelijke tekst.

Default Recipient

Alleen gebruikt door SMTP: De ontvanger als de ontvangeridentificatie leeg is.

Subject

Alleen gebruikt door SMTP: Het onderwerp van het bericht. U kunt ook alle variabelen gebruiken die beschikbaar zijn voor het veld Filename Template.

Send file as Attachment

Alleen SMTP: Of de gegevens als body of als bijlage moeten worden verzonden.

Text Template

Alleen SMTP: Wanneer gegevens als bijlage worden verzonden, kunt u een statische tekst definiëren die als de body van het bericht wordt verzonden. Dit veld is niet rechtstreeks beschikbaar in de gebruikersinterface. Wij ondersteunen geen variabelen in het tekstgedeelte.

Het SMTP-gedeelte van de module is bedoeld voor gebruik met technische systemen en niet voor het maken van menselijk leesbare e-mails.

Action on Import

De actie die moet worden uitgevoerd na het importeren van de transmissie. Deze actie wordt uitgevoerd nadat de gegevens met succes zijn opgehaald en opgeslagen. Het wordt ook uitgevoerd als de gegevens niet kunnen worden geconverteerd, aangezien de gegevens beschikbaar zijn voor Microsoft Dynamics 365 Business Central om opnieuw te worden verwerkt.

Do Nothing

Geen actie na invoer.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 0)

Archive

Archiveer de gegevens na het importeren (niet ondersteund door alle protocollen).
(De gehele waarde van deze optie in de database is 1)

Delete

Verwijder de gegevens na het importeren.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 2)

Allow Duplicate Filenames

Of dezelfde bestandsnaam meerdere keren kan worden geïmporteerd via hetzelfde communicatiekanaal.

Sender Cross-Reference Type

Het type kruisverwijzing dat moet worden gebruikt om de afzenderpartner van de afzenderidentificatie in te stellen.

Beschikbaar in module versie 4.00 en hoger.

Receiver Cross-Reference Type

Het type kruisverwijzing dat moet worden gebruikt om de ontvangerpartner uit de ontvangeridentificatie in te stellen.

Beschikbaar in module versie 4.00 en hoger.

Connection Keep-Alive

Of de netwerkverbinding open moet blijven bij het ophalen of verzenden van meer dan één transmissie.

FTP Transfer Mode

Alleen gebruikt voor FTP en FTP’s. De te gebruiken modus voor gegevensoverdracht.

Selecteer automatisch,.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 0)

Passive (Auto)

Passieve modus. Selecteer automatisch de uitvoering.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 1)

Active (Auto)

Actieve modus. Selecteer automatisch de uitvoering. Dit vereist dat de actieve FTP-poorten op de machine waarop de code staat direct beschikbaar zijn vanaf het internet.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 2)

EPRT

Uitgebreide poortmodus
(De gehele waarde van deze optie in de database is 3)

EPSV

Uitgebreide passieve modus
(De gehele waarde van deze optie in de database is 4)

PASV

Traditionele passieve modus
(De gehele waarde van deze optie in de database is 5)

PASVEX

Uitgebreide passieve modus
(De gehele waarde van deze optie in de database is 6)

PORT

Actieve poortmodus
(De gehele waarde van deze optie in de database is 7)

FTP Encryption Mode

Wanneer moet de versleuteling voor FTP-verbindingen worden gestart.

Standaard gedrag.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 0)

Implicit

Start de versleuteling bij de verbinding met de server.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 1)

Explicit

Maak een ongecodeerde verbinding en schakel daarna over op versleuteling.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 2)

FTP Data Type

U kunt de FTP-gegevensmodus selecteren. Afhankelijk van de inhoud van de gegevens wijzigt de tekstmodus tijdens de overdracht de codering van het bestand en soms de weergave van regeleinden.

Binary

De gegevens worden als binair beschouwd. Dit is bijvoorbeeld nodig voor PDF-bestanden.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 0)

Text

De gegevens bevatten alleen tekst en kunnen opnieuw worden gecodeerd.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 1)

Filename Template

Een sjabloonstring om de bestandsnaam voor uitgaande bestanden op te bouwen. U kunt elke constante tekst gebruiken die geldig is binnen bestandsnamen. Wij ondersteunen verschillende globale variabelen die in de bestandsnaam kunnen worden gebruikt. Omdat de module de inhoud van het bestand en de gebruikte bufferstructuren niet kent, kunt u niet rechtstreeks gegevens uit het bestand opvragen.

De volgende variabelen zijn beschikbaar:

{Entry No.}

Het nummer van de transmissie. Kan worden gebruikt om een unieke bestandsnaam te genereren.

{Reference No.}
{Reference}

Niet ondersteund in oudere versies. Geef het referentienummer (documentnummer) dat bij de verzending is opgeslagen. Als zakelijke transacties worden gebruikt, wordt dit automatisch ingesteld.

{Description}

De beschrijving van de transmissie.

{Sender Party}

Afgeschreven. Alias voor {Sender Partner}.

{Sender Partner}

De partnercode van de afzender.

{Sender Identification}

De identificatie van de afzenderpartner.

{Receiver Party}

Afgeschreven. Alias voor {Receiver Partner}.

{Receiver Partner}

De partnercode van de ontvanger.

{Receiver Identification}

De identificatie van de partner van de ontvanger.

{Project}

Het project van de mapping die de gegevens heeft gegenereerd.

{Format}

Het formaat van de mapping die de gegevens heeft gegenereerd.

{Code}

De code van de mapping die de gegevens heeft gegenereerd.

{CCYY}

Het jaar met eeuwinformatie, bijvoorbeeld 2019.

{YY}

Het jaartal, bijvoorbeeld 19.

{MM}

De maand als twee cijfers.

{DD}

De dag als twee cijfers.

{WW}

De kalenderweek, weergegeven als twee cijfers.

{QQ}

Het kwartaal, voorgesteld als twee cijfers.

{HH}

Het uur van de transmissie creatie.

{mm}

De notulen van de transmissie.

{ss}

De seconden van het aanmaken van de transmissie.

Het is mogelijk om aangepaste variabelen aan te maken via de callback-functionaliteit van de module, als u bijvoorbeeld een documentnummer in de bestandsnaam wilt opnemen.

File Mask

Momenteel niet ondersteund.

Remote Directory

De map op de server, als het protocol externe mappen ondersteunt.

Private Key

Alleen gebruikt voor SFTP. Slaat de private sleutel op. Anveo EDI Connect ondersteunt officieel niet het gebruik van private keys. U kunt het proberen met een OpenSSH geformatteerde sleutel, maar onze ondersteuning kan u niet helpen met sleutelfouten. De module heeft momenteel geen mogelijkheid om de eenmaal ingestelde sleutel te verwijderen. U moet ofwel een nieuw communicatiekanaal aanmaken, ofwel de BLOB leegmaken met behulp van de Microsoft Dynamics 365 Business Central-ontwikkelingsomgeving.

Host Key

Momenteel niet gebruikt.

Host Fingerprint

Optioneel: De vingerafdruk van de externe SFTP-server om te vergelijken na de verbinding. Indien de sleutels niet overeenstemmen, wordt een fout gegenereerd. Als u het veld leeg laat zal de module elk certificaat voor de server accepteren.

Ignore SSL Errors

Of het SSL-certificaat geldig moet zijn of dat alle certificaten worden geaccepteerd.

Het negeren van SSL-fouten maakt man in the middle-aanvallen mogelijk. U moet proberen de SSL-fout op te lossen in plaats van een certificaat op afstand te accepteren.

Internal NAV Encoding

Als u de interne en externe codering instelt, probeert de module de gegevens opnieuw te coderen. U moet deze velden leeg maken als u niet zeker weet of een hercodering nodig is. Zo worden de gegevens niet gewijzigd bij het verzenden/ontvangen door de component.

External Encoding

Als u de interne en externe codering instelt, probeert de module de gegevens opnieuw te coderen. U moet deze velden op leeg zetten als u niet zeker weet of een hercodering nodig is. Zo worden de gegevens niet gewijzigd bij het verzenden/ontvangen door de component.