Anveo EDI Connect / Config / Uitwisseling van gegevens / EDI Communication Channel
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

EDI Communication Channel

Het EDI Communication Channel wordt gebruikt om te bepalen hoe de gegevens worden verzonden en ontvangen. Dit is een insteltabel.

Een nieuw communicatiekanaal instellen

Om een nieuw communicatiekanaal op te zetten, moet u een nieuw record aanmaken en een code kiezen. Nadien raden wij ten zeerste aan om de richting aan te geven aan de inkomende of uitgaande goederen. Vervolgens moet u de codeunit selecteren die de implementatie voor dit communicatiekanaal verzorgt. Daarna kunt u klikken op de actie Configure en krijgt u de configuratieopties afhankelijk van de geselecteerde codeunit. U kunt verderop in dit hoofdstuk meer te weten komen over de beschikbare codeunits.

Velden

Code

De code kan worden gekozen op de manier die u wilt. Dit veld maakt deel uit van de primaire sleutel.

Direction

De richting van de gegevensstroom.

Both

Gegevens kunnen worden verzonden en ontvangen.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 0)

Incoming

De gegevens worden ontvangen in Anveo EDI Connect.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 1)

Outgoing

De gegevens worden door Anveo EDI Connect naar een externe partner gestuurd.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 2)

Description

U kunt de beschrijving kiezen, zoals u dat wilt.

Folder Code

Definieert welke EDI Transmission Folder-transmissiemap wordt gebruikt om de transmissies aan de eindgebruiker te tonen. Dit veld mag niet leeg zijn.

Codeunit ID

Selecteert de codeunit, die de technische implementatie verzorgt. De module biedt twee codeunits uit de doos: ANVEDI File Handler (met ID 5327380) en ANVEDI Remote Comm. Handler (met ID 5327381).

Codeunit Name

Alleen-lezen. Toont de naam van de geselecteerde codeunit.

Deactivated

of het communicatiekanaal gedeactiveerd is. Gedeactiveerde kanalen kunnen de ontvangen of verzonden actie niet automatisch uitvoeren.

Communication Protocol

Dit veld is normaal gesproken verborgen en moet handmatig uit de kolommen worden geselecteerd. Als dit veld een waarde bevat, kunt u reageren via callback events en speciale code uitvoeren.

Hiervoor is versie 4.00 of hoger vereist.

Er is één voorgedefinieerde waarde: EDITEL. Dit zal automatisch de ontvangst- en verzendscripts aanmaken, die door deze provider worden vereist.

Last Modified

De datum/tijd waarop het communicatiekanaal het laatst werd gewijzigd.

Use Business Transaction Type

Alleen verkrijgbaar in versie 4.00 of hoger van de module.

Of dit communicatiekanaal gebruik moet maken van het nieuwe zakelijke transactieconcept.

Outgoing Message Numbering

Deze kolom is standaard verborgen. Sommige partners zullen uitgaande berichtnummers zonder gaten nodig hebben. Als u Auto Increment selecteert, maakt de module automatisch nummers aan voor uitgaande bestanden in dit kanaal. U heeft toegang tot de nummers via de mapping, door gebruik te maken van de ingebouwde functies COMMUNICATION.GETNUMBER2 en COMMUNICATION.GETLASTNUMBER2.

Standaard: Maak geen uitgaande nummers aan.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 0)

Auto Increment

Maak uitgaande berichtnummers aan in dit communicatiekanaal.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 1)

Outgoing Message No.

Deze kolom is standaard verborgen. Het laatst gebruikte uitgaande berichtnummer, indien Outgoing Message Numbering wordt gebruikt.

Incoming Message Numbering


Deze kolom is standaard verborgen. Kan worden gebruikt om automatisch inkomende transmissienummers te genereren en te vergelijken met een inkomend bestandsnummer

Standaard: Geen inkomende berichtnummering.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 0)

Auto Increment

De berichtnummering geactiveerd.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 1)

Incoming Message No.

Deze kolom is standaard verborgen. Bevat het laatste inkomende berichtnummer.

Project Code

Alleen gebruikt indien Use Business Transaction Type False is. Selecteert de projectcode voor mappings die worden gebruikt om inkomende transmissies te verwerken. Op uitgaande kanalen zorgt dit ervoor dat alleen mappings met deze projectcode bestanden kunnen versturen.

Format Code

Alleen gebruikt indien Use Business Transaction Type False is. Selecteert de formaatcode voor mappings die worden gebruikt om inkomende transmissies te verwerken. Op uitgaande kanalen zorgt dit ervoor dat alleen mappings met deze formaatcode bestanden kunnen versturen.

Mapping Code

Alleen gebruikt indien Use Business Transaction Type False is. Selecteert de mapping code die wordt gebruikt om inkomende transmissies te verwerken. Op uitgaande kanalen zorgt dit ervoor dat alleen een mapping met deze code bestanden kan versturen.

Test Flag

of alle transmissies in dit communicatiekanaal moeten worden gemarkeerd als Test. Dit verandert standaard niet het verwerkingsgedrag, je moet reageren op de testvlag in de proceslogica, als je het gedrag op testkanalen wilt veranderen.