Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

EDI Transmission

Deze tabel houdt alle door uw organisatie verzonden of ontvangen EDI-gegevens bij. Het geeft informatie over de status van elke transmissie, zoals of deze succesvol, mislukt of in uitvoering was. U kunt ook de datum en tijd van de transmissie zien en de afzender/ontvanger van de transmissie. Elke transmissie heeft een (of meer) bijbehorende berichten. De transmissie slaat de basismetadata op, terwijl de inhoud van het bestand wordt opgeslagen in het EDI Message. De gemakkelijkste manier om dit te zien is als een e-mail. De EDI Transmissie zijn de berichtgegevens zoals afzender, enz., terwijl het EDI Message de individuele bijlage met de payload-gegevens is.

Velden

Entry No.

Een automatisch toegekend nummer. Dit veld maakt deel uit van de primaire sleutel.

Direction

De richting van de transmissie.

Incoming

De gegevens worden ontvangen van een externe partij en komen binnen in Microsoft Dynamics NAV 2016.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 0)

Outgoing

De gegevens worden naar een externe partij gestuurd.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 1)

Reference No.

Momenteel niet gebruikt.

Folder Code

De code van de EDI Transmission Folder waartoe deze transmissie behoort.

Description

Een beschrijving van de transmissie.

Transmission Status

De huidige status van de transmissie.

Open

De transmissie is open. Voor uitgaande transmissies betekent het dat het wacht op de verzendactie. Bij inkomende gegevens betekent dit dat de transmissie is verzonden, maar nog niet is ontvangen.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 0)

Retry

De status werd gereset na een fout.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 1)

In Progress

De transmissie wordt momenteel verzonden of ontvangen.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 2)

Received/Transmitted

De transmissie is met succes verzonden of ontvangen.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 3)

Failed

Verzenden of ontvangen is mislukt. Er is een verwerking van wachtrijen met meer informatie.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 4)

In Creation

De transmissie wordt momenteel gemaakt.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 5)

Creation Failed

De transmissie kon niet worden gemaakt.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 6)

Created Date/Time

De datum/tijd waarop de transmissie in Microsoft Dynamics NAV 2016 is aangemaakt.

Transmission Date/Time

De datum/tijd waarop de transmissie tot stand is gekomen volgens het communicatiekanaal (bijv. de datum van het bestand).

Last Modified Date/Time

De datum/tijd waarop de transmissie het laatst werd gewijzigd.

Original Date/Time

Niet gebruikt.

Communication Channel Code

De verantwoordelijke EDI Communication Channel.

Sender Partner

De code van de verzendende partner.

Sender Identification

De identificatie van de verzendende partner.

Sender Cross-Reference Type

De kruisverwijzing die wordt gebruikt om een inkomende partneridentificatie te vertalen naar de partnercode.

Receiver Partner

De code van de ontvangende partner.

Receiver Identification

De identificatie van de ontvangende partner.

Receiver Cross-Reference Type

De kruisverwijzing die wordt gebruikt om de identificatie van de ontvangende partner te vertalen naar de partnercode.

Tag 1

Informatie over de transmissie. Afhankelijk van de codeunit bevat dit bijvoorbeeld het pad.

Tag 2

Informatie over de transmissie. Afhankelijk van de codeunit bevat dit bijvoorbeeld de bestandsnaam. Voor e-mails bevat dit de bericht-ID van de server.

Tag 3

Aanvullende informatie over de transmissie.

Tag 4

Aanvullende informatie over de transmissie.

Message Count

Alleen-lezen stroom die het aantal berichten weergeeft.

Processing Queue Entries

Read-only stroom die het aantal verwerkingswachtrij-entries weergeeft om deze transmissie te verwerken.

Open Proc.Queue Entries

Alleen-lezen stroom die het aantal open verwerkingswachtrij-entries weergeeft om deze transmissie te verwerken.

Failed Proc.Queue Entries

Alleen-lezen stroom die het aantal mislukte verwerkingswachtrij-entries voor de verwerking van deze transmissie weergeeft.

Linked Documents

Alleen-lezen stroom die het aantal aan deze verzending gekoppelde documenten weergeeft.

Project Code

De projectcode van de mapping die wordt gebruikt om deze transmissie te verwerken.

Format Code

De formaatcode van de mapping die wordt gebruikt om deze transmissie te verwerken.

Mapping Code

De code van de mapping die wordt gebruikt om deze transmissie te verwerken.

Test Flag

Of deze transmissie is gemarkeerd als test.