Anveo EDI Connect / Config / Woordenlijst
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Woordenlijst

In deze sectie geven we u een overzicht van de termen die in deze documentatie worden gebruikt. De termen zijn gestructureerd in categorieën. Waar mogelijk geven we ook aan of een dataformaat, communicatiekanaal of andere informatie wordt ondersteund door Anveo EDI Connect. Als u een functie nodig heeft die wij op dit moment niet ondersteunen, neem dan contact met ons op, omdat wij onze producten voortdurend verbeteren.

EDI-gegevensformaten

Er zijn verschillende veelgebruikte dataformaten voor gegevensuitwisseling tussen zakenpartners. Veel van hen zijn tekstgebaseerde formaten gecombineerd met een beschrijving van hun gebruik. We geven u een overzicht van een aantal veelgebruikte formaten die worden ondersteund door Anveo EDI Connect. Zelfs als er een dataformaat ontbreekt in onze lijst hebben we waarschijnlijk een manier om het te ondersteunen in Anveo EDI Connect. Neem gerust contact met ons op.

Plain-Text/CSV
Comma-separated values

Veel gegevensuitwisselingsformaten zijn op tekst gebaseerd. Met Anveo EDI Connect kunt u gegevens als tekst van en naar Microsoft Dynamics NAV 2018 importeren en exporteren. Er zijn veel verschillende manieren om de gegevens te formatteren. Voorbeelden hiervan zijn velden met een vaste lengte, waarbij gebruik wordt gemaakt van scheidingstekens en recordgebaseerde formaten. In Anveo EDI Connect kunt u de bron- en bestemmingstabellen en velden van de gegevens opgeven. U kunt filters definiëren dat de gegevens anders worden verwerkt, bijvoorbeeld op basis van het recordtype van een regel.

# Record Type = CUST;Name;No.
CUST;Smith, John;1000
# Record Type = ORDER;No.;Item No.;Qty
ORDER;10023;IX3243;5
ORDER;10023;IX3241;1
ORDER;10023;IX3248;2

Voorbeeld van een complex CSV-bestand

UN/EDIFACT
UN Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport

Een veel gebruikt formaat voor de uitwisseling van gegevens tussen zakenpartners, met name in europa, is UN/EDIFACT. Er zijn veel systemen die gegevensuitwisseling via EDIFACT ondersteunen. Met Anveo EDI Connect kunt u gegevens uitwisselen met elke entiteit die een EDIFACT bericht ondersteunt. Er zijn veel verschillende versies van de standaard. Elke versie heeft bijvoorbeeld de naam D96A. Anveo EDI Connect ondersteunt alle versies van de EDIFACT standaard. De gedetailleerde lijst van ondersteunde versies vindt u hier. De standaard is gegroepeerd per berichttype. Veelgebruikte berichttypes zijn orders (ORDERS), orderreacties (ORDRSP), verzendadviezen (DESADV), commerciële facturen (INVOIC) en nog veel meer. Anveo EDI Connect ondersteunt alle soorten berichten die binnenkomende en uitgaande berichten. Hier vindt u de gedetailleerde lijst van ondersteunde berichttypes. Er zijn ook veel subsets. Zoals EANCOM, EDIELEKTRO, EDIGAS, EDI@Energy, EDITEC, ODETTE en nog veel meer. Met Anveo EDI Connect bent u in staat om ook alle subsets van EDIFACT te verwerken. Het volgende voorbeeld toont u het begin van een typisch EDIFACT bestand:

UNB+UNOC:3+1234567890123:14+0987654321098:14+120501:1324+1'
UNH+777+ORDERS:D:96A:UN:EAN008'
BGM+220+ORD111111+9'
DTM+137:120501:102'
Uittreksel uit een EDIFACT bestand

De gegevens zijn gestructureerd in zogenaamde segmenten zoals in dit voorbeeld UNB, UNH, BGM en DTM. De eigenlijke gegevens worden opgeslagen in zogenaamde data-elementen, die meestal gescheiden worden door de + en : karakters. De data-elementen kunnen kinderen van het segment zijn, in welk geval ze worden gescheiden door het + teken of ze kunnen kinderen van composieten zijn, gescheiden door het : teken. Het is ook mogelijk om different scheidingstekens te gebruiken.

X12
Accredited Standards Committee X12

Het Accredited Standards Committee X12 (ASC X12) is verantwoordelijk voor het onderhouden van een set EDI standaarden. De X12-normen worden vooral gebruikt in de VS en door internationale bedrijven. Er zijn veel soorten berichten voor different toepassingen. Standaardberichttypen zijn bijvoorbeeld 850- Inkooporder, 857- Verzendings- en Factureringsbericht. Het gegevensformaat lijkt sterk op dataformaat van de United Nations Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport (UN/EDIFACT), maar X12 maakt gebruik van variabele scheidingstekens, diefiaan het begin van het bericht in het ISA-segment staan.

EDI Connect ondersteunt elk berichttype X12. De functionaliteit van de assistent varieert afhankelijk van het berichttype, maar het is altijd mogelijk om het fibericht te importeren, de structuur van het voorbeeld file te maken en de fields in Microsoft Dynamics NAV 2018-tabellen te mappen.

ISA*00*     *00*     *01*0123456789   *12*1123456789   *100325*1113*U*00403*000011436*0*T*>~
GS*PO*1234567890*1234567890*20140411*1354*1704*X*004010~
ST*850*00001234~
Uittreksel van een X12-bestand
XML
Extensible Markup Language

XML files worden door veel systemen ondersteund. In XML kunt u de gegevens op een gestructureerde manier specificeren. XML is zeer flexibel en laat een verscheidenheid aan different file formaten toe. Met Anveo EDI Connect kunt u XML in Microsoft Dynamics NAV 2018 importeren en exporteren. Anveo EDI Connect geeft u de mogelijkheid om uw XML-bestanden fiop een flexibele manier te verwerken met veel meer opties dan de ingebouwde XML-poorten van Microsoft Dynamics NAV 2018.


 
	
	
	Item description with Formated Text
	
	

Voorbeeld XML-bestand

Uitwisseling van gegevens

AS/2
Applicability Statement 2

Maakt beveiligde uitwisseling van gegevens op basis van berichten via internet mogelijk. Het genereert enveloppen voor berichten die de bevestiging van de verzending kunnen vragen. AS/2 is in de eerste plaats ontworpen voor zakelijk gebruik, functies zoals MDN’s leveren het bewijs van de overdracht van gegevens.

Anveo EDI Connect ondersteunt AS / 2 momenteel alleen via externe software of service. Er is geen inbouwoplossing beschikbaar. Dit is voornamelijk om technische redenen, aangezien een server moet luisteren naar de reacties van de externe site en het niet aan te raden is om dergelijke servers vanuit de NAV te hosten. Een volledige integratie van externe software, inclusief foutbewaking is mogelijk.

FTP
File Transfer Protocol

FTP is een op bestanden gebaseerd communicatieprotocol. Het kanaal is ongecodeerd voor standaard FTP. Het protocol is client/server gebaseerd. De client heeft toegang tot de bestanden op de server. Het is mogelijk om directories aan te maken, bestanden te lezen, te hernoemen en te verwijderen. Voor een gecodeerde versie van het FTP protocol zie FTPS en SFTP.

Anveo EDI Connect ondersteunt FTP via een optionele add-in. De add-in kan fungeren als FTP-client en ondersteunt verschillende eigenschappen van het FTP-protocol, zoals actieve en passieve gegevensoverdracht.

FTPs
FTP over TLS

FTPS is een gecodeerde versie van het FTP protocol. Net als FTP is het gebaseerd op bestanden. Er zijn verschillende opties voor de encryptie van het communicatiekanaal. De impliciete modus stelt het beveiligde kanaal vast voordat andere gegevens worden verzonden, terwijl de expliciete modus de versleuteling expliciet vastlegt door een commando op de server op te roepen.

Anveo EDI Connect ondersteunt FTPS via een optionele add-in die als FTPS-cliënt kan fungeren.

IMAP
Internet Message Access Protocol

Netwerkprotocol voor het ophalen van e-mailberichten.

Anveo EDI Connect ondersteunt IMAP momenteel alleen via externe software of service. Er is geen inbouwoplossing beschikbaar.

OFTP and OFTP2
Odette File Transfer Protocol

OFTP wordt voornamelijk gebruikt in de automobielsector. Het is een op berichten gebaseerd overdrachtsprotocol dat verschillende gegevenskanalen ondersteunt. Het kan berichten coderen en comprimeren voordat ze worden verzonden. In tegenstelling tot de naam suggereert is het technisch zeer verschillend van FTP. OFTP kan zeer grote bestanden verwerken, kan een mislukte berichtoverdracht hervatten en ondersteunt integriteitscontroles.

Anveo EDI Connect kan met externe OFTP-software werken. Er is geen ingebouwde functionaliteit. Het is mogelijk om de software te integreren in de communicatiearchitectuur van EDI Connect om ervoor te zorgen dat de gebruiker in staat is om de bestandsoverdracht vanuit de Microsoft Dynamics NAV 2018 te monitoren.

POP3
Post Office Protocol 3

POP3 is een op berichten gebaseerd communicatieprotocol. Het maakt het mogelijk om e-mails op te halen van een mailserver. Het is zeer beperkt in functionaliteit omdat het alleen het noteren, ophalen en verwijderen van e-mails op de server toestaat. SMTP is de tegenhanger voor het verzenden van berichten. POP3 kan zowel versleuteld als ongecodeerd worden gebruikt.

Anveo EDI Connect ondersteunt POP3 via een optionele add-in. Dit is alleen bedoeld voor technische berichten en biedt geen geavanceerde e-mailfunctionaliteit.

SFTP
SSH File Transfer Protocol

SFTP is een bestandsgebaseerd, versleuteld netwerkprotocol dat functionaliteit biedt voor het overbrengen en beheren van bestanden via een beveiligd gegevenskanaal. Hiervoor gebruikt het een SSH beveiligde verbinding.

Anveo EDI Connect kan SSH en SFTP ondersteunen via een optionele add-in. We kunnen echter niet garanderen dat onze advertentie compatibel is met elke server. Controleer vooraf of onze module de gewenste aansluiting aankan.

SMTP
Simple Mail Transfer Protocol

SMTP wordt gebruikt om e-mails te versturen. Het is een op berichten gebaseerd protocol. Het is mogelijk om het communicatiekanaal te versleutelen voordat gegevens worden verzonden. Om berichten op te halen wordt POP3 of IMAP gebruikt.

Anveo EDI Connect ondersteunt SMTP via een optionele add-in. De e-mail functionaliteit in de EDI Connect is ontworpen om met technische systemen te werken, niet om e-mails naar eindgebruikers te sturen.

X.400 / X400
Message Handling System

Is een op berichten gebaseerd, versleuteld gegevensuitwisselingssysteem. X.400 is een mailboxsysteem en wordt gebruikt voor het delen van bestanden van EDI-berichten.

Anveo EDI Connect maakt de aansluiting van externe communicatiecomponenten mogelijk. Voor de X.400 gegevensoverdracht hebt u een derde partij X.400-clientsoftware of een serviceprovider nodig. In het algemeen raden wij een serviceprovider aan die direct toegankelijk is via de module add-in om een volledige foutbewaking binnenin de Microsoft Dynamics NAV 2018 mogelijk te maken.

Acroniemen

EAN
European Article Number

EAN’s worden gebruikt om producten te identificeren. Er zijn toegewezen door een organisatie genaamd GS1. Het nieuwe formaat en de nieuwe naam is GTIN.

GLN
Global Location Number

GLN’s worden gebruikt om adressen of locaties te identificeren. De nummers worden toegewezen door de GS1.

GS1
Global Standards One

De GS1 is een non-profit organisatie. Zij ontwikkelen en handhaven wereldwijde normen voor bedrijfscommunicatie. Zij geven subsets van de UN/EDIFACT standaarden vrij en zijn verantwoordelijk voor het toekennen van GLN’s, GTIN’s, enz.

GTIN
Global Trade Item Number

Wereldwijd nummer om producten te identificeren. Toegewezen door de GS1 en de opvolger van EANs.

UPC
Universal Product Code

Nummer dat wordt gebruikt om een artikel te identificeren.