Anveo EDI Connect / Config / Business Transactions
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Business Transactions

Met Anveo EDI Connect versie 4 hebben we een nieuw concept geïntroduceerd, genaamd Business Transactions. Het algemene idee is om een centraal dashboard te hebben, waar u statusinformatie op documentniveau kunt vinden.

Aan de andere kant biedt deze nieuwe gegevensstructuur ons de mogelijkheid om gegevens te verzamelen voor de uitvoer die niet is geëxporteerd. U kunt ook definiëren hoe om te gaan met duplicaten en hoe u de juiste EDI-instellingen voor een zakenpartner krijgt.

In de volgende paragrafen zullen we kijken naar het algemene concept, hoe we het kunnen integreren in de mappings en hoe we jobs kunnen opzetten. We zullen echter beginnen met de invoering van alle vereiste datastructuren.