Anveo Web Portal / Anveo-gebruikers toevoegen / Anveo-gebruiker aanmaken
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Anveo-gebruiker aanmaken

Ga als volgt te werk om een Anveo-gebruiker in te stellen:

  • Voeg de Anveo-gebruiker in als een nieuw record in de lijst van Anveo-gebruikers.
  • Ga naar de kaart van de Anveo-gebruiker en stel een taal in.
  • Wijs rollen toe aan de Anveo-gebruiker via Rollen met bijbehorende bedrijven. (Alleen Anveo Legacy C3-versie)
  • Definieer een wachtwoord voor de Anveo-gebruiker.
  • Wijs een hoofdmenu toe aan de Anveo-gebruiker (voor elke klant één).
  • Optioneel: Als u prestatie-/beveiligingsgroepen gebruikt, wijs deze dan dienovereenkomstig toe aan de Anveo-gebruikers.
  • Optioneel: Wijs de Anveo-gebruiker een relatietype en relatiecode toe, als deze alleen een bepaalde weergave van de gegevens in de clients mag ontvangen.
  • Synchroniseer de rechten van de Anveo-gebruiker en repliceer hem zodat hij beschikbaar is in Anveo Web Store en/of Anveo Server.

Na het uitvoeren van alle stappen kunt u inloggen met de Anveo-gebruiker.

Als een herstart van de Anveo Web Store of Anveo server nodig is, is het aanbevolen om alle Anveo gebruikers te repliceren. In Anveo Web Portal wordt automatisch een volledige replicatie uitgevoerd bij de eerste aanmelding van gebruikers. Als dit echter langer duurt door grote aantallen gebruikers, zal de eerste aanmeldpoging mislukken.