Anveo Mobile App / Anveo-gebruikers toevoegen / Mobiele apparaten beheren
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Mobiele apparaten beheren

Tijdens de eerste verbinding van een mobiel apparaat, initialisatie genaamd, worden alle gegevens van Dynamics naar de Mobile App gestuurd zoals gedefinieerd in Synchronisatiepakketten voor de gebruiker. Bij alle volgende synchronisaties worden alleen wijzigingen uitgewisseld tussen het apparaat en Dynamics. Details vind je hier.

In de lijst met mobiele apparaten ziet u alle apparaten die zijn geïnitialiseerd voor de Anveo-gebruiker.

Als je een mobiel apparaat uit deze lijst verwijdert, kan de gebruiker geen gegevens meer synchroniseren met Dynamics. Bovendien kun je alle inkomende en uitgaande berichten in detail bekijken.

Het veld Anveo User Device ID definieert een Anveo-gebruiker en -apparaat. Field Device ID identificeert een fysiek apparaat.

De waarde Device ID kan identiek zijn voor virtuele machines zoals Android emulators. Dit betekent dat je verschillende instanties van virtuele machines niet kunt identificeren.