Anveo Mobile App / Anveo-gebruikers toevoegen / Eigenschappen van de Anveo gebruiker
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Eigenschappen van de Anveo gebruiker

U kunt nieuwe gebruikers aanmaken op de Anveo User in het hoofdmenu in Dynamics. U kunt voor elke gebruiker een taal en een hoofdmenu opgeven en u kunt ook zien of het gebruikersaccount op dit moment actief is.

Op de Anveo User-gebruikerskaart kunt u de volgende eigenschappen en instellingen instellen:

Anveo User

Het veld Anveo User-gebruiker is de unieke identificatie van de Anveo User-gebruiker en tevens de inlognaam. Deze waarde moet uniek zijn.

Als je Login TypeWindowsWindows User selecteert, moet voor het inloggen op de app de Domeinnaam-syntax worden gebruikt in plaats van de Anveo User Code.

User Name

In het veld User Name kan de volledige naam van de gebruiker’worden gedeponeerd.

Login Type

U kunt kiezen tussen meerdere opties.

Anveo User

Anveo User-Gebruikerstype is een onafhankelijke instelling van gebruikersnaam + wachtwoord die handmatig wordt toegewezen aan de Dynamics-gebruiker die in de veldenNAVNAV Login en WachtwoordPassword NAV Login is gedefinieerd.

Als u de optie Anveo User-gebruiker selecteert, moet u ervoor zorgen dat het wachtwoord van de Active Directory-account die in het veld NAV Login-login wordt gebruikt, niet verandert. Bij het wijzigen van het wachtwoord moet het wachtwoord handmatig opnieuw worden ingesteld in het veld New Password NAV Login.

Windows User

De optieWindows User-gebruikersoptie brengtAnveo User-gebruiker ook in kaart bij een Dynamics-gebruiker met behulp van het veldWindows Username-gebruikersnaam, maar de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Active Directory moeten worden gebruikt om in te loggen. Syntaxis: Domein Gebruikersnaam.

De Windows User-gebruikersoptie detecteert automatisch een wijziging van het wachtwoord en vraagt om een dialoogvenster voor het opnieuw invoeren van het wachtwoord in de app.

NAVUserPassword

U kunt ook het authenticatietype NAVUserPassword gebruiken om een
Anveo User-gebruiker in te stellen. Selecteer daarvoor de betreffende NAV User-gebruiker in hetNAV User-gebruiker.

Dit inlogtype heeft ook een DynamicsService Tier nodig met het authenticatietype NAVUserPassword.

User Language

De Anveo User-gebruiker kan aan een taal worden toegewezen via het veld User Language.

Expiration Date

In het veld Expiration Date kunt u de datum opgeven tot wanneer de gebruikersaccount mag worden gebruikt. Na het verstrijken van de datum is de Anveo User-gebruiker ongeldig en kan hij niet meer inloggen bij een klant.

Password

In het veld Password kunt u een nieuw wachtwoord voor de Anveo User-gebruiker instellen.

Als u Login Type Windows User gebruikt, kunt u uw wachtwoord alleen in Active Directory wijzigen, zoals bij gebruik van uw Microsoft Windows.

Als u Login Type NAVUserPassword gebruikt, kunt u uw wachtwoord in Dynamics wijzigen.

U kunt in de Anveo Client Suite Setup een regel voor de complexiteit van het wachtwoord definiëren, veld Password Requirements met behulp van een reguliere uitdrukking. Voor een eenvoudige instelling kunt u een sjabloon voor reguliere expressie selecteren. De regel is niet van toepassing op Login TypeWindows User – gebruik in plaats daarvan de Active Directory regels.

De mobiele gebruiker kan het wachtwoord in Dynamics en op de app sinds versie 8 wijzigen. Als de huidige database is geïnitialiseerd in een vorige versie, kan een nieuwe initialisatie nodig zijn om een wijziging van het wachtwoord toe te staan.

Locked until

In het veld Locked until u een datum kunt opgeven tot wanneer de Anveo User-gebruiker is vergrendeld. Een gebruiker kan automatisch worden vergrendeld door u of door een van de clients, als in de configuratie de automatische vergrendeling na een mislukte inlogpoging is geactiveerd (voor details zie installatie-instructies). Voor de handmatige ontgrendeling kunt u de inhoud van het veld wissen of via de functie Gebruiker > Ontgrendelen.

Relation Type

U heeft de mogelijkheid om een type toe te wijzen aan een Anveo User-gebruiker om een beperkt overzicht van de gegevens in de database mogelijk te maken. U kunt dus een Anveo User-gebruiker een Anveo User-gebruiker toewijzen met behulp van het veld Relation Type om een Customer of Sales Person te typen, die alleen zijn of haar eigen gegevens kan zien.

Relation Code

Afhankelijk van het gekozen Relation Type kunt u in het veld Relation Code de code van het betreffende type instellen. Bijvoorbeeld, Relation Type = Klant en Relation Code = 10000 de Anveo User wordt ingelogd als klant met het nummer 10000 (meer informatie vindt u hier).

Anveo User Protocol Level

Het Anveo User Protocol Level activeert een eenvoudige log van gebruikersactiviteiten zoals in- en uitloggen. Meer informatie vindt u hieronder.

In dit logboek ziet u foutmeldingen tijdens een synchronisatieproces.

Logging Level

Het Logging Level activeert het gedetailleerde, technische logboek voor de betreffende Anveo User-gebruiker. Het maakt het mogelijk om alle gebruikersactiviteiten in tekstbestanden vast te leggen. Hierdoor kunt u fouten opsporen. De bestanden worden opgeslagen in de map die is gedefinieerd in de eigenschap Logging Folder van de Anveo Client Suite Setup. Als u een volledig logboek van alle activiteiten wilt krijgen, moet u ook de Server Logging in Anveo Client Suite Setup activeren.

Aanbevolen instelling van dit veld voor het begrijpen van het proces van binnenkomende gegevens in Anveo’s Events Codeunit is Development. In het geval van fouten zet het op Debug. Deze tekstbestanden helpen u om misconfiguraties te begrijpen. Als u ondersteuning nodig hebt, gelieve deze bestanden te verstrekken.

Deze instelling vereist veel systeemmiddelen. Gebruik het alleen voor ontwikkeling en probleemoplossing.

User Devices Over Limit Action

Zie voor meer informatie User Devices Over Limit Action in Anveo Setup. Gebruik deze waarde in Anveo User om de wereldwijde standaardinstelling van Anveo Setup te negeren.

Op de functies in de lijst van Anveo Users-gebruikers kunt uAnveo Users-gebruikers als XML-bestand exporteren of importeren. Merk op dat wanneer u een importAnveo Users-gebruikers uitvoert en deze reeds bestaan in de database, deze volledig overschreven zullen worden.

Anveo User Protocol

Het menupunt Anveo User Protocol bestaat in het hoofdmenu van de Anveo Client Suite in Dynamics om bij het aan- en afmelden van een gebruiker in de Anveo Client Suite met behulp van een client te kunnen reconstrueren. Hier heeft u de mogelijkheid om te zien wat en wanneer er door een gebruiker is gedaan en welk bedrijf de gebruiker heeft gebruikt. In de knoppenfuncties kunt u oude en niet meer relevante bestaande protocollen wissen.