Anveo Web Portal / Anveo-gebruikers toevoegen / Eigenschappen van de Anveo gebruiker
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Eigenschappen van de Anveo gebruiker

U kunt nieuwe gebruikers aanmaken op de Anveo User in het hoofdmenu in . U kunt voor elke gebruiker een taal en een hoofdmenu opgeven en u kunt ook zien of het gebruikersaccount op dit moment actief is.

Op de Anveo User-gebruikerskaart kunt u de volgende eigenschappen en instellingen instellen:

Anveo User

Het veld Anveo User-gebruiker is de unieke identificatie van de Anveo User-gebruiker en tevens de inlognaam. Deze waarde moet uniek zijn.

User Name

In het veld User Name kan de volledige naam van de gebruiker’worden gedeponeerd.

User Language

De Anveo User-gebruiker kan aan een taal worden toegewezen via het veld User Language.

Expiration Date

In het veld Expiration Date kunt u de datum opgeven tot wanneer de gebruikersaccount mag worden gebruikt. Na het verstrijken van de datum is de Anveo User-gebruiker ongeldig en kan hij niet meer inloggen bij een klant.

Password

In het veld Password kunt u een nieuw wachtwoord voor de Anveo User-gebruiker instellen.

U kunt in de Anveo Client Suite Setup een regel voor de complexiteit van het wachtwoord definiëren, veld Password Requirements met behulp van een reguliere uitdrukking. Voor een eenvoudige instelling kunt u een sjabloon voor reguliere expressie selecteren. De regel is niet van toepassing op Login TypeWindows User – gebruik in plaats daarvan de Active Directory regels.

Locked until

In het veld Locked until u een datum kunt opgeven tot wanneer de Anveo User-gebruiker is vergrendeld. Een gebruiker kan automatisch worden vergrendeld door u of door een van de clients, als in de configuratie de automatische vergrendeling na een mislukte inlogpoging is geactiveerd (voor details zie installatie-instructies). Voor de handmatige ontgrendeling kunt u de inhoud van het veld wissen of via de functie Gebruiker > Ontgrendelen.

Relation Type

U heeft de mogelijkheid om een type toe te wijzen aan een Anveo User-gebruiker om een beperkt overzicht van de gegevens in de database mogelijk te maken. U kunt dus een Anveo User-gebruiker een Anveo User-gebruiker toewijzen met behulp van het veld Relation Type om een Customer of Sales Person te typen, die alleen zijn of haar eigen gegevens kan zien.

Relation Code

Afhankelijk van het gekozen Relation Type kunt u in het veld Relation Code de code van het betreffende type instellen. Bijvoorbeeld, Relation Type = Klant en Relation Code = 10000 de Anveo User wordt ingelogd als klant met het nummer 10000 (meer informatie vindt u hier).

Anveo User Protocol Level

Het Anveo User Protocol Level activeert een eenvoudige log van gebruikersactiviteiten zoals in- en uitloggen. Meer informatie vindt u hieronder.

Logging Level

Het Logging Level activeert het gedetailleerde, technische logboek voor de betreffende Anveo User-gebruiker. Het maakt het mogelijk om alle gebruikersactiviteiten in tekstbestanden vast te leggen. Hierdoor kunt u fouten opsporen. De bestanden worden opgeslagen in de map die is gedefinieerd in de eigenschap Logging Folder van de Anveo Client Suite Setup. Als u een volledig logboek van alle activiteiten wilt krijgen, moet u ook de Server Logging in Anveo Client Suite Setup activeren.

Aanbevolen instelling van dit veld voor het begrijpen van het proces van binnenkomende gegevens in Anveo’s Events Codeunit is Development. In het geval van fouten zet het op Debug. Deze tekstbestanden helpen u om misconfiguraties te begrijpen. Als u ondersteuning nodig hebt, gelieve deze bestanden te verstrekken.

Deze instelling vereist veel systeemmiddelen. Gebruik het alleen voor ontwikkeling en probleemoplossing.

Op de functies in de lijst van Anveo Users-gebruikers kunt uAnveo Users-gebruikers als XML-bestand exporteren of importeren. Merk op dat wanneer u een importAnveo Users-gebruikers uitvoert en deze reeds bestaan in de database, deze volledig overschreven zullen worden.

Web Portal Tab 

In het tabblad Web Portal Tab kunt u in het Web Portal Tab een directe login voor een Anveo User-gebruiker definiëren. Voor het gebruik van de directe login moet deze in de Anveo Client Suite Setup worden ingesteld (zie paragraaf 7.1.4). Als de installatie is voltooid, kunt u via de functie Create Direct Login URL-URL aanmaken op de , een link aanmaken waarmee een gebruiker direct kan inloggen. U kunt een bedrijf voor die gebruiker extra invoeren in het veld Company. Het activeren van de Kiosk Mode verwijdert het hoofdmenu voor een gebruiker. Houd er rekening mee dat u met de geactiveerde Kiosk Mode-modus ten minste één Anveo Page voor die gebruiker moet openen, anders heeft het inloggen geen zin.

Anveo User Protocol

Het menupunt Anveo User Protocol bestaat in het hoofdmenu van de Anveo Client Suite in om bij het aan- en afmelden van een gebruiker in de Anveo Client Suite met behulp van een client te kunnen reconstrueren. Hier heeft u de mogelijkheid om te zien wat en wanneer er door een gebruiker is gedaan en welk bedrijf de gebruiker heeft gebruikt. In de knoppenfuncties kunt u oude en niet meer relevante bestaande protocollen wissen.

Prestaties/beveiligingsgroepen

In het tabblad Groups kunt u een Anveo User-gebruiker toewijzen aan een prestatie- of beveiligingsgroep, als u deze hebt ingesteld en gebruikt. Voor meer informatie kunt u de installatiehandleiding raadplegen.