Anveo Mobile App / Anveo-gebruikers toevoegen / Synchronisatie profielen
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Synchronisatie profielen

Het kernelement van synchronisatiebeheer zijn de reeksen regels. Ze bepalen hoe de app synchroniseert, afhankelijk van tijd, netwerkverbinding en datavolume. Op die manier kan de synchronisatie bijvoorbeeld worden beperkt bij lage transmissiesnelheden (2G/3G) of een beperkt datavolume voor mobiel datagebruik. Er kunnen verschillende reeksen regels worden aangemaakt, die zichzelf identificeren aan de hand van hun code. Deze code is opgeslagen in de Anveo gebruiker. Zij kunnen ofwel algemeen geldig zijn, ofwel specifiek gedefinieerd voor achtergrond- en handmatige synchronisatie.

Om de regels verder te verfijnen kunnen tijdvensters worden gedefinieerd waarbinnen de synchronisatie wordt beperkt. Bovendien kan procesbesturing worden gebruikt om pagina’s te definiëren waarin synchronisatie wordt onderdrukt. Zo wordt voorkomen dat half afgewerkte werkprocessen worden overgezet naar Microsoft Dynamics.

Regels en voorschriften

Het gedrag van de app tijdens synchronisatie kan worden geregeld via regelsets. Verschillende apparaten kunnen worden gebruikt om op verschillende parameters te reageren. Deze worden hieronder beschreven.

Soorten

Regelsets verschillen in type tussen “Alle”, “Handmatig” en “Achtergrond synchronisatie”. Voor elke regelset-code kan hetzij het type “Alle”, hetzij een combinatie van de types “Handmatig” en “Achtergrond” worden gedefinieerd.

Als er geen set regels is opgeslagen voor een gebruiker of een synchronisatietype, wordt er altijd een volledige synchronisatie uitgevoerd. Een synchronisatie op de achtergrond vindt dan niet plaats.

Synchronisatie gedrag

Er zijn 5 verschillende synchronisatie gedragingen waarvan de reikwijdte als volgt is in oplopende volgorde:

  • Geen synchronisatie
  • Stuur alleen
  • Alleen verzenden en delta berekenen
  • Alleen zenden en ontvangen
  • Volledige synchronisatie

Als verschillende gedragingen mogelijk zijn voor een synchronisatie, wordt altijd het gedrag met de kleinste reikwijdte gebruikt.

Afhankelijkheid van netwerkverbinding

Voor elk van de 5 verschillende soorten netwerkverbindingen kan een specifiek gedrag worden gedefinieerd. Als er geen specifiek gedrag is opgeslagen, wordt een volledige synchronisatie uitgevoerd. Dit wordt bepaald via de volgende opties:

  • 2G Gedrag
  • 3G Gedrag
  • 4G gedrag
  • WIFI gedrag
  • LAN gedrag

Afhankelijkheid van tijdvensters

Tijdsvensters kunnen worden gebruikt om tijdsperiodes in te stellen voor afwijkend synchronisatiegedrag. (zie “Tijdvensters”).

Bovendien is het mogelijk om een minimum tijdsinterval op te geven in de “Min. minuten sinds volledige synchronisatie” veld. Als deze waarde niet wordt bereikt, wordt het synchronisatiegedrag gedegradeerd tot “Alleen verzenden”.

Procesafhankelijkheid

Procescontrole maakt het mogelijk de synchronisatie van half afgewerkte gegevensopnamen te vermijden. Daartoe worden pagina’s die tijdens een acquisitieproces worden gebruikt, vergrendeld voor synchronisatie. “( Proces controle )

Afhankelijkheid van gegevensvolume

Om de synchronisatietijd op het mobiele apparaat te beperken, kan de “Min. open data for send only” veld kan worden gebruikt om de hoeveelheid gegevens te specificeren waarboven het synchronisatiegedrag wordt beperkt tot “Alleen verzenden en delta berekenen”. De op de server gecreëerde gegevens zullen dan bij de volgende synchronisaties worden ontvangen.

Achtergrond synchronisatie

In regelsets van het type “Alle” is het mogelijk om een synchronisatie op de achtergrond in te stellen. Dit is standaard gedeactiveerd voor het “Actieve” type, en geactiveerd voor het “Achtergrond” type.

Als achtergrondsynchronisatie is ingeschakeld, kan het interval tussen twee achtergrondsynchronisaties worden gespecificeerd in seconden in het veld “Background Sync Interval”.

Om de achtergrond synchronisatie te kunnen uitvoeren, moet de actie code “ANV_OOM:AUTO_SYNC” worden opgeslagen in het OnOpenMenu script.

Tijdvenster

Tijdsvensters worden toegewezen aan een specifieke reeks regels. Zo kunnen bijvoorbeeld gespreide synchronisatietijden worden geïmplementeerd voor verschillende gebruikers(groepen).

Op piekmomenten of vaste onderhoudstijden kan de synchronisatie worden beperkt of volledig worden verboden.

Elk tijdvenster bevat een begin- en eindtijd, alsmede een synchronisatiegedrag dat voor deze periode moet worden gebruikt. De termijn mag niet langer zijn dan de datumgrens.

Procesbeheersing

Procescontrole maakt het mogelijk de synchronisatie van half afgewerkte gegevensopnamen te vermijden. Daartoe worden pagina’s die tijdens een acquisitieproces worden gebruikt, vergrendeld voor synchronisatie.