Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Toegangsrechten

Net als bij de Dynamics-standaard bestaat er in Anveo Client Suite een gebruiker/rol model om de toegangsrechten te beheren. Rollen voor het clusteren van rechten en individuele speciale rechten voor een bepaalde gebruiker kunnen worden toegewezen aan een cliëntgebruiker.

Het Anveo Client Suite rechtensysteem is een additief rechtensysteem. Elk recht dat u aan een gebruiker toekent, geeft expliciet aan wat die gebruiker mag doen. De effectieve rechten van een gebruiker’(= de som van alle rechten) vloeit voort uit de som van alle rolrechten plus de som van alle specifieke rechten van die gebruiker. U kunt de effectieve rechten van een gebruiker’na de synchronisatie bekijken onder .

Het Anveo Client Suite rechtensysteem beperkt alleen tabellen die direct via Anveo Pages gelezen of bewerkt kunnen worden. Gegevens die via de C/AL-code in triggers, rapporten of andere functies in de Dynamics worden geactiveerd, kunnen mogelijk indirect toegang krijgen tot andere gegevens en worden alleen beperkt door de gebruikersrechten’van een gebruiker van het IIS in de webservice van de Dynamics.

Anveo Mobile App gebruikt alleen bedrijfsoverdrachten van Anveo ClientSuite rechtensysteem. U kunt hier geen tabel of Anveo Page instellen. Beveiligingsfilters worden ingesteld met behulp van handmatige controles in Anveo Script of door het instellen van filters in synchronisatiepakketten.

Synchroniseren van toegangsrechten

De toegangsrechten voor elke Anveo-gebruiker moeten opnieuw worden gesynchroniseerd na een toewijzing van rollen aan een Anveo-gebruiker of na wijziging van de roleigenschappen. De rechten die voortvloeien uit de rollen worden vervolgens ingevoerd in de Web User Access Control.

Lees de beveiligingsfilters

De filters worden alleen gecontroleerd bij het inlezen van de gegevens. Een controle tijdens het bewerken en invoegen kan handmatig worden uitgevoerd in de OnValidate, OnInsert en OnModify triggers.

In de Anveo Mobile App moet je speciale dynamische filters instellen (zie hier 5.1). De functieReadSecurityFilter van code-eenheidACFACF Events is hier niet van toepassing.