Anveo Mobile App / Anveo Script Documentatie
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Anveo Script Documentatie

Anveo Script stelt uw Anveo Mobile App in staat om individuele bedrijfsprocessen uit te voeren zonder contact op te nemen met Microsoft Dynamics. Anveo Script is gebaseerd op de scripttaal LUA en breidt de functies uit met typische commando’s uit Dynamics zoals SETRANGE, FINDFIRST en MESSAGE enz.

Gebruiksvriendelijke bronnen

In tegenstelling tot C/AL is Anveo Script en LUA volledig hoofdlettergevoelig voor alle variabelen en commando’s.

Lua Basis

Gegevensverwerking

Gebruikersinterface

Synchronisatie op de achtergrond

Datum en tijd

PDF-schepping

GPS- en netwerkinformatie