Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

PAGE('EMAIL',..)

Gebruik deze opdracht om het e-mailprogramma te openen.

PAGE('EMAIL', string EmailTo,
  string EmailCC,
  string EmailBCC,
  string Subject,
  string Body);

example:
PAGE('EMAIL', '[email protected]','','',
  'This is my Subject', 'Hello World.');