Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

PAGE('EMAIL_EXTENDED'…)

Maakt e-mail zonder direct e-mailprogramma te openen. Gebruik eerst deze opdrachten om de e-mail te maken en open de e-mail dan met VERZENDEN.

PAGE('EMAIL_EXTENDED', 
 string EmailTo,
 string EmailCC,
 string EmailBCC,
 string Subject,
 string Body);

example:
local mail = PAGE('EMAIL_EXTENDED',  
         '[email protected]',
         '',
         '',
         'This is my Subject', 
         'Hello World.');