Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Bedieningspersoneel

ExploitantBeschrijvingVoorbeeld
=Ingestelde waardemijnIntegerValue = 10;
==gelijkthisIsTrue = (‘A’ == ‘A’);
∼=niet gelijkthisIsTrue = (‘A’ ~= ‘B’);
<kleinerthisIsTrue = 2 < 3;
<=kleiner of gelijkthisIsTrue = 2 <= 3;
>groterthisIsTrue = 3 > 2;
>=groter of gelijkthisIsTrue = 3 >= 2;
notlogisch NOTthisIsTrue = not false;
andlogisch ANDthisIsTrue = true and (not false);
orlogische ORthisIsTrue = true or false;
..Tekst toevoegenNewText = Variabele1 .. ‘ is toegevoegd aan ‘ … Variabele 2;