Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

PAGE('MAPS'…)

Gebruik deze functie om de kaarten-app te openen met het adres dat is gedefinieerd in de Address string.

PAGE('MAPS', string Address,
 string Title);

Example:
PAGE('MAPS', 'Anveo, Fruchtallee 23a, Hamburg, Germany');

De titel is alleen zichtbaar op iOS, terwijl op Android de navigatie automatisch wordt gestart.