Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

CHECKCOLUMNEXIST

Gebruik deze functie om te controleren of een veld van een bepaalde tabel bestaat op het mobiele apparaat. Het Anveo Synchronisatie Pakket definieert welke Dynamics tabellen en velden naar het mobiele apparaat worden gestuurd.

bool Record.CheckColumnExist(string FieldName);

example:
local foo = Record(‘foo’); 
if foo.CheckColumnExist(‘bar’) then 
	foo.SETRANGE(‘bar’, 1); 
end;