Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

MODIFY, MODIFYALL

bool MODIFY(bool runTrigger = true, 
  bool scriptHandleException = false);

example:
Customer:MODIFY();

Gebruik deze functie om het record te wijzigen.

bool MODIFYALL(string FieldName,
  object newValue, 
  bool runTrigger = true,
  bool scriptHandleException = false);

example:
Customer:MODIFYALL('Name', 'Testdata', false);

Gebruik deze functie om alle records in de recordset te wijzigen.

runTrigger definieert of de lokale mobiele app trigger moet worden uitgevoerd, en standaard of de OnInsert-table trigger in Microsoft Dynamics ook moet worden uitgevoerd bij synchronisatie. Het synchronisatiegedrag wordt gedefinieerd in de ACF App Events codeunit.

scriptHandleException = true: Als er een fout optreedt, geeft het Anveo Script een foutbericht weer en wordt de uitvoering gestopt. De retourwaarde is niet beschikbaar.
scriptHandleException = false: Als er een fout optreedt, wordt de retourwaarde ingesteld op false. Het Anveo-script geeft geen foutmelding en de foutafhandeling moet binnen het script worden uitgevoerd.