Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Anveo Page Triggers

Voor de volgende Anveo Page Triggers kunnen Anveo Scripts worden gebruikt om bedrijfslogica te implementeren. De scripts worden gespecificeerd bij het instellen van de Anveo Page.

OnClosePage en OnOpenPage

Deze acties worden gedefinieerd in het tabblad Mobile App van de Anveo Page:

  • OnClosePage – Anveo-script wordt eenmaal uitgevoerd nadat de Anveo Page is geopend.
  • OnOpenPage – Een Anveo-script wordt uitgevoerd nadat op Terug is gedrukt om de pagina te sluiten. Als er geen Anveo Script is gedefinieerd, wordt de Anveo Page automatisch gesloten. Als een OnClosePageTrigger is gedefinieerd, moet het Anveo Script PAGE(‘CLOSE’,false) uitvoeren om de Anveo Page te sluiten.

OnAfterGetRecord

De setup voor het OnAfterGetRecord script kan gevonden worden onder de uitgebreide setup acties van de Anveo Page Elements. Het hier gedefinieerde Anveo-script wordt uitgevoerd voor elk record op lijsten. Op Card Pages wordt dit script één keer uitgevoerd voor elk record na het laden, bijv. na het openen van de Anveo Page, het sluiten van de synchronisatieweergave of na het terugkeren van een andere Anveo Page.

Het is niet toegestaan om gegevens aan te maken, te wijzigen of te verwijderen in de OnAfterGetRecord trigger.