Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Een Option ophalen

string GETOPTION_ML_VALUE(string Fieldname);

Gebruik deze functie ook om de waarde van een Microsoft Dynamics optieveld op te halen in de huidige taal die geselecteerd is op de app.