Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

PAGE('TIMER', …)

Gebruik dit commando om een timer voor de gegeven actiecode te activeren/deactiveren. Het script wordt elke x seconden gestart. Dit interval wordt ingesteld met de parameter seconden.

PAGE('TIMER', 
   string OnOff ['0|1'],
   int Seconds,
   string ActionCode);

example:
PAGE('TIMER', 
   '1', 
   10, 
   'SYNCSCRIPT');

Er mag maar één timer zijn en deze moet een minimaal interval van 10 seconden hebben.