Anveo Mobile App / Anveo Script Documentatie / Variabelen, voorwaarden, functies en lussen

Variabelen, voorwaarden, functies en lussen

Verklaring van een lokale variabele

local variable;

Example: 
local myVariable;

Declareer een lokale variabele. Deze variabele is slechts geldig tot het volgende end;

Definitie van een lokale variabele.

local variable= value;

Example: 
local Customer = Record('Customer');
local isValue = false;

Definitie van een globale tekstvariabele

variable1 = variable1 .. variable2;

Example:
myText = 'new' .. ' Text';

If verklaring

if a == 2 then
 ...
elseif a == 3 then
 ...
else
 ...
end;

GeenBEGIN

geen end; voor elseif,

geen end; voor else,

end; is altijd vereist.

CASE-Statements bestaan niet, gebruik in plaats daarvan elseif.

Functies met parameters

function functionName(Parameter1,Param2,...)
  return variableName;
end;

Declareer een functie met parameters. Retourwaarde is optioneel.

For lus

for i = startValue, endValue, step do
  ...
end;

example:
for i = 1, 10, 0.5 do
  ...
end;

While lus

while condition do
  ...
end;

example:
while i <= 5 do
  i = i + 1
end;

Repeat lus

repeat
  ...
until condition;

example: 
repeat
  i = i + 1;
until i <= 5;