Anveo Mobile App / Belangrijke informatie
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Belangrijke informatie

Lees deze documentatie zorgvuldig door voordat u aan een Anveo Mobile App of Anveo Web Portal project begint. Het bevat zeer waardevolle informatie voor een succesvolle implementatie.

Twee oplossingen in één product

De Anveo Mobile App is volledig offline beschikbaar. U kunt uw eigen bedrijfsprocessen creëren als Anveo-scripts die op het mobiele apparaat draaien en gegevens wijzigen voordat ze terug gesynchroniseerd worden naar Microsoft Dynamics. Dat maakt het ontwikkelen van een eigen client – die gebruik maakt van de Anveo Client Suite – eenvoudiger.

Met de Anveo Web Portal worden alle gegevens opgehaald en teruggeschreven via Microsoft Dynamics business logica, zodat er geen overbodige broncode voor een web-based applicatie nodig is. De web-based clients dienen dus alleen voor de voorbereiding en weergave van gegevens uit Microsoft Dynamics.

Software-onderdelen

De oplossingen die in deze documentatie worden beschreven, bestaan uit verschillende softwarecomponenten, die samen het gedefinieerde bereik van diensten realiseren. De componenten kunnen verkrijgbaar zijn bij verschillende leveranciers, bijv. Microsoft Dynamics 365 is alleen verkrijgbaar bij een Microsoft Dynamics-partner, terwijl de Anveo Mobile App kan worden gedownload uit de Apple App Store, Google Play of Microsoft Store. Alle onderdelen en de details over prijzen en hoe de software te verkrijgen zijn beschreven in de systeemvereisten.

Flexibele tool-kit voor uw individuele oplossingen

De Anveo Client Suite is een zeer flexibele tool om individuele mobiele apps en web portals te creëren voor Microsoft Dynamics. Het is speciaal ontworpen voor partners en klanten, om de ontwikkelingstijd aanzienlijk te verkorten, aan een breed scala van eisen te voldoen en snel te reageren.

Voorbeeld toepassingen voor een snelle en gemakkelijke start

De Anveo Client Suite biedt sjablonen voor verschillende scenario’s zoals verkoop en service. Deze sjablonen omvatten bijvoorbeeld enkele Anveo Pages, die de opmaak van gegevens uit Microsoft Dynamics definiëren. Met Anveo Pages kunt u gegevens weergeven en bewerken via uw Anveo Mobile App of het Anveo Web Portal. Met dit framework kunt u Anveo Pages maken met slechts een paar muisklikken en geen tot weinig ontwikkelingsinspanning.

Systeem Vereisten

Lees aandachtig de systeemvereisten van de infrastructuur en de licenties van derden.

Belangrijke mededeling over verwachtingen

Voor u aan een Anveo project begint, willen we er zeker van zijn dat de gebruikers en de verantwoordelijke Microsoft Dynamics Partner op de hoogte zijn van de productwaarde en de feature set, de openstaande taken en de verantwoordelijkheden.

De bestaande applicaties zoals de Anveo Sales App, Anveo Service App, andere apps of de Web Portal oplossingen zijn sjablonen voor een goed startpunt. Wij noemen ze “Base Apps” en het zijn voorbeelden voor een snellere ontwikkeling. Maar let op: het zijn geen kopieën van Microsoft Dynamics inclusief alle functies, het zijn geen kant-en-klare oplossingen. U kunt niet zomaar Anveo installeren en alle bedrijfsprocessen zullen in Anveo draaien zoals ze vandaag in Microsoft Dynamics doen. Een gedetailleerde planning, configuratie en het testen van het Anveo-product is eerst vereist.

Waarom is dat? Microsoft Dynamics is ook een zeer flexibel ERP-systeem met veel verschillende versies, lokalisaties en aanpassingen. Hoewel een van de grootste voordelen van Anveo de diepe integratie in deze systemen is, is Anveo ook zeer afhankelijk van de juiste opzet van gegevensstructuren en bedrijfsprocessen.

De eindgebruiker en de verantwoordelijke Microsoft Dynamics Partner heeft een duidelijk inzicht in alle bedrijfsprocessen. Hierdoor ligt de verantwoordelijkheid voor de installatie, infrastructuur, inrichting van uiterlijk, gedrag (processen) en juiste synchronisatie en first level support bij de Microsoft Dynamics Partner of eindgebruiker, niet bij Anveo.

Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat de eindgebruiker en de Microsoft Dynamics Partner deze verantwoordelijkheid ernstig begrijpen en aanvaarden. Een gedetailleerde planning van de bedrijfsprocessen, een goed project management en een goed georganiseerde testperiode zijn onvermijdelijk om tot een succesvol project te komen.

Natuurlijk is Anveo er om te helpen en te ondersteunen in alle onderdelen van het project. Met honderden succesvolle projecten delen wij graag onze kennis over training, best practices en go-live. Bekijk onze gids met beste praktijken en neem contact op met ons team om een projectplan op te stellen.

Alleen indien uitdrukkelijk gewenst en geïnstrueerd, kunnen delen van de installatie of confiuratie als service aan Anveo of aan andere Microsoft Dynamics partners worden overgedragen.

Implementatie gedaan door het Anveo Team

Als u de ontwikkeling van een mobiele app of web portal oplossing expliciet uit handen geeft aan Anveo, geven wij u graag de beste ervaring en kennis mee uit honderden succesvolle projecten. Om uw project tot een succes te maken, is het belangrijk te praten over taken en hun verantwoordelijkheden in een dergelijke projectopzet.

Eindgebruiker

Het bedrijf dat bereid is Anveo te gebruiken, heeft de beste kennis van zijn bedrijfsprocessen en kan zijn doelstellingen verwoorden. Wij bieden een kick-off meeting aan die inbegrepen is in ons “Anveo Quick Start Package” dat alle partijen aan één tafel brengt: De eindgebruikers, de beslissers, de Microsoft Dynamics Partner en Anveo.

In deze vergadering spreken we over verwachtingen, tijdslijnen en taken. Als resultaat zullen we samen een projectplan opstellen. Dit omvat ook een ruwe schatting van de totale hoeveelheid tijd die nodig is om de toepassing te configureren. Wij voeren onze projecten echter agile uit, zodat we gemakkelijk kunnen profiteren van spontane doelwijzigingen tijdens de uitvoering. Als gevolg daarvan is ons geplande budget in het begin geen bindende prijs voor een vaste functieset. Wij hebben gezien dat deze moderne aanpak voor alle partijen veel sneller en goedkoper is.

Microsoft Dynamics Partner

De Microsoft Dynamics Partner heeft de volledige controle over het Microsoft Dynamics systeem wat betreft de implementatie van bedrijfsprocessen. Soms biedt de partner ook infrastructurele diensten aan.
Indien de gewenste toepassing wijzigingen vereist aan de Microsoft Dynamics objecten en hun bedrijfsprocessen, zal Anveo de nodige wijzigingen overdragen aan de verantwoordelijke ontwikkelaar bij de partner. Dit resulteert in een duidelijke verantwoordelijkheid tijdens de invoering en ook na de go-live.
De Microsoft Dynamics Partner is ook verantwoordelijk voor de juiste licentiëring van Microsoft Dynamics.

Anveo

Ons projectteam zorgt voor de mobiele app of webportaal configuratie in termen van Anveo Pages, Synchronisatie Pakketten… Anveo implementeert vervolgens stap voor stap de wijzigingen die werden geïdentificeerd tijdens de eerste kick-off meeting en alle bijkomende product presentaties en test-runs door de eindgebruikers. Het is de taak van Anveo om best practices aan te reiken en de applicatie in te richten op basis van de verzoeken van de eindgebruikers of partners, maar Anveo kan niet beslissen over bedrijfsprocessen of de applicatie testen op stabiliteit of volledigheid van de processen.

Test voor aankoop / Software is “As-Is”

Zorg ervoor dat u de gevraagde business case intensief test met uw systeem voordat u het product koopt of voordat u apparaten koopt voor alle gebruikers. Door de flexibiliteit van het product is het mogelijk dat u de toepassing configureert op een manier die niet aan de verwachtingen voldoet. Dit kan worden veroorzaakt door te veel handelingen in de gebruikersinterface, te trage apparaten of een grote hoeveelheid gegevens. Helaas kunnen wij u geen garantie geven dat het door u gewenste gedrag 100% wordt bereikt met onze tool-kit. Alleen een goed opgezette proefrun geeft u de zekerheid dat aan uw verwachtingen wordt voldaan.

Het belangrijkste voordeel van Anveo is de diepe integratie in Microsoft Dynamics en een zeer vergelijkbare configuratie. Dit resulteert in een zeer snelle configuratie van een oplossing, aangezien wij gebruik maken van bekende configuratieconcepten. Anveo lijkt echter op Microsoft Dynamics, maar het is geen Microsoft Dynamics. We gebruiken kleine, mobiele toestellen of browsers, daarom kunt u niet verwachten dat alle functies van Microsoft Dynamics zich op dezelfde manier gedragen in Anveo.

Wij bieden gratis testlicenties aan waarmee u het product kunt draaien op uw infrastructuur, met uw business case en met uw testapparatuur. Neem contact op met ons team om uw licentie te krijgen.

Belang van testruns voor Go-Live

Voordat u met uw oplossing live gaat, moet u ervoor zorgen dat de eindgebruikers de toepassing gedurende een langere periode intensief hebben getest. Dit moet gebeuren met een kleinere groep van 3 tot 5 hoofdgebruikers en ten minste gedurende een week. Het is niet mogelijk om op kantoor een geldige test van een mobiele applicatie uit te voeren. Waarom is dat? Een geldige test vereist een reëel scenario dat bestaat uit reële gegevens, een reële omgeving, reële apparaten en ten minste een grotere reeks van verschillende procesvariaties.

Wees u ervan bewust dat een support case van gebruikers in het veld veel moeilijker te ondersteunen is dan op een gewoon server-gebaseerd systeem zoals Microsoft Dynamics. Elk geval dat een goede test identificeert vóór een go-live, bespaart u veel tijd. Dit zal ook de gebruikersacceptatie op een goed niveau houden.

Het is van groot belang dat het testproces niet wordt overgeslagen en dat niet alle gebruikers tegelijk aan de slag gaan. Als u een behoorlijke testperiode overslaat, riskeert u inconsistenties in de gegevens en de acceptatie van het product door de gebruiker.

Het belang van goed onderhoud

De Anveo oplossingen zullen uw bedrijfsprocessen aanzienlijk stroomlijnen aangezien papierloze processen veel tijd zullen besparen. Om er zeker van te zijn dat u het meeste uit de Anveo oplossing haalt, is het belangrijk om de onderhoudstaken van het product volledig te begrijpen. Dit zal de prestaties en de gebruikersacceptatie op een hoog niveau houden.

Laten we enkele voorbeelden noemen:

  • Een Microsoft Dynamics-gebruiker in het back-office moet een blik werpen op binnenkomende gegevens die niet automatisch kunnen worden verwerkt wegens gegevensconflicten. Anveo biedt een Role Center-weergave om taken gemakkelijk te identificeren.
  • U moet ongebruikte apparaten verwijderen uit de apparatenlijst in Microsoft Dynamics om de gegevensgeschiedenis op een laag niveau te houden.
  • Historische deltatabelinformatie, verzendende en ontvangende taken moeten automatisch worden gewist.
  • Uw databaseserver moet misschien een wekelijks “index rebuild maintenance plan” opzetten.

Indien u deze onderhoudstaken niet zorgvuldig uitvoert, riskeert u een “dead-lock” situatie die zal resulteren in een volledige stilstand van uw Anveo en uw Microsoft Dynamics systeem gedurende enkele uren of zelfs tot meerdere dagen.

Om u te helpen voor een goede set-up, biedt Anveo “Admin Trainingen” en een “Performance Analyse” als betaalde diensten.

Blijf op de hoogte

Zorg ervoor dat u uw Anveo-onderdelen up-to-date houdt.

Anveo Mobile App

Als u geen software voor het beheer van mobiele apparaten gebruikt, wordt de Anveo Mobile App automatisch bijgewerkt via de “Apple App Store”, “Google Play” of “Microsoft Store”. Wij raden ten zeerste aan om automatische updates voor alle apparaten uit te schakelen en de nieuwe versie eerst op een apart apparaat te testen. Als alternatief kunt u toegang krijgen tot ons preview programma om toegang te krijgen tot nieuwe versies voordat we ze in de winkels publiceren.
Wat stabiliteit betreft, raden wij ten zeerste aan om een mobile device management software te gebruiken. Dit resulteert in volledige controle over de app-versie die is geïnstalleerd op de apparaten en u kunt de tijd voor een update bepalen.

Server Onderdelen

De servercomponenten worden niet automatisch geüpdatet, maar we raden ook sterk aan om ze up-to-date te houden, omdat ze belangrijke prestatie- en beveiligingsupdates kunnen bevatten. Uiteraard bieden wij configuratie-ondersteuning voor alle Anveo versies. Maar als u problemen heeft met uw installatie, kunnen wij alleen ondersteuning en hot-fixes bieden voor de nieuwste versies.

Veranderingen in infrastructuur

Alvorens wijzigingen aan te brengen aan uw infrastructuur zoals het upgraden van uw Microsoft Dynamics of servers, gelieve er zeker van te zijn dat Anveo uw nieuwe systeem ondersteunt. Wij raden u ten zeerste aan om in uw planningsperiode contact op te nemen met ons supportteam.

Systeem Vereisten

Bekijk hier onze systeemvereisten (infrastructuureisen) zoals software, hardware en licenties.

Hoe kunt u ondersteuning krijgen

Hier kunt u in contact komen met ons support team. Meer informatie over gratis en betalende diensten vindt u hier.

Anveo Client Suite Handleiding voor Beste Praktijken

Naast deze technische documentatie, biedt Anveo een gratis gids aan met waardevolle informatie over hoe Anveo implementaties succesvol kunnen verlopen. Het is absoluut noodzakelijk de gids te lezen vóór een implementatie om tot succesvolle projecten te komen. De gids is te downloaden bij de Anveo Knowledge Base in het volgende hoofdstuk.