Anveo Mobile App / Beste praktijken / Creëer nieuwe records
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Creëer nieuwe records

U kunt nieuwe records aanmaken met behulp van Anveo Script in Action Codes. Deze actiecodes kunnen worden uitgevoerd via menu’s of knoppen. Definieer eerst de primaire sleutel van uw record en stel vervolgens optioneel verdere waarden in. Tot slot kunt u het nieuwe record op lijsten of kaarten tonen.

Voordat u uw nieuwe record op lijsten of kaarten gebruikt, moet u de primaire sleutel volledig definiëren. Het is niet mogelijk om de primaire sleutelwaarden op een kaartpagina handmatig te wijzigen.

Het volgende codevoorbeeld maakt een nieuwe klant aan met behulp van de mobiele nummerreeks CUST. Het gebruikt de functie GetNextNo of library LIB_NO_SERIES. Meestal wordt een mobiel nummer vervangen door een definitief nummer dat door wordt gegeven. Meer informatie over mobiele nummerreeksen vindt u hier.

local NewCustomer = Record('Customer');
Rec:SETVALUE('No.', GetNextNo('CUST'));
Rec:INSERT();
PAGE_OPEN('ASLS_CUSTOMER',NewCustomer,Rec);
Voorbeeldcode die laat zien hoe u een nieuwe klant kunt aanmaken. Het record verschijnt daarna op een Anveo Page.