Anveo Mobile App / Beste praktijken / Performance Groups
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Performance Groups

Met performance groups heeft u de mogelijkheid om te definiëren hoe de Dynamics Service Tiers worden gebruikt door verzoeken die afkomstig zijn van de Anveo Mobile App. Dit geeft je de mogelijkheid om load balancing te doen of prioriteit te geven aan apps of gebruikers.

Deze functie is momenteel alleen beschikbaar voor installaties van het type C3. Wij verwachten deze functie binnenkort vrij te geven voor alle installaties behalve A1/B1-omgevingen, aangezien in BC Online Microsoft de load balancing voor zijn rekening neemt. Informatie over onze classificatie van installaties vindt u in de systeemvereisten.

Voorwaarden

Om performance groups te kunnen gebruiken moet u beschikken over de Anveo Client Suite versie 11.1.0.x of hoger.

Instelling van Performance Groups

Op de Anveo-server kunnen Performance Groups worden ingesteld. Elke performance group is toegewezen aan ten minste één service tier. Indien een performance group aan meer dan één service tier wordt toegewezen, wordt de belasting gebalanceerd door een algoritme. De algoritmen zijn als volgt gedefinieerd:

  • Random – elke keer dat een nieuwe gebruiker inlogt wordt hij willekeurig toegewezen aan een van de service tiers
  • Session – telkens als een nieuwe gebruiker inlogt, wordt hij toegewezen aan de service tier met het kleinste aantal sessies.

De instelling van de Anveo-server is toegankelijk via de ACS Anveo Client Suite Setup.

Performance Groups toewijzen aan Anveo-gebruikers

Performance Groups kunnen worden gedefinieerd bij de instelling van de Anveo-gebruiker. Zo zou u ook gebruikers kunnen definiëren om verschillende serviceniveaus te gebruiken.