Anveo Mobile App / Beste praktijken / Prestatierelevante instelling in Anveo Managed installaties
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Prestatierelevante instelling in Anveo Managed installaties

Om optimale prestaties voor je systeem te bereiken, is het belangrijk om bepaalde instellingen te configureren. Dit artikel beschrijft de nodige aanpassingen om de efficiëntie van het systeem te maximaliseren. Door deze richtlijnen te volgen, kunt u de prestaties van uw systeem aanzienlijk verbeteren.

  1. Gebruik “WebService Access Keys” in plaats van wachtwoorden voor NAVUserPassword-authenticatie: Wanneer u NAVUserPassword-authenticatie gebruikt, wordt het aanbevolen om “WebService Access Keys” te gebruiken in plaats van wachtwoorden. Dit zorgt voor een veiliger en efficiënter verificatieproces en vermindert mogelijke kwetsbaarheden. Door deze aanpak te implementeren, kunt u de algehele prestaties van uw systeem verbeteren.
  2. Verkrijg de laatste versie van de Web Service.dll van de Dynamics setup: Voor optimale prestaties is het cruciaal om de meest recente versie van het Web Service.dll bestand te gebruiken. Controleer op updates in de Dynamics setup en zorg ervoor dat de minimaal vereiste App Service Build 543 is. Het bijhouden van de Web Service.dll biedt toegang tot bugfixes, verbeteringen en nieuwe functies, wat uiteindelijk leidt tot betere prestaties.
  3. Configureer de webservice zodanig dat meer dan 5 gelijktijdige oproepen voor SOAP zijn toegestaan: Standaard beperkt de webservice gelijktijdige SOAP-oproepen tot 5. U kunt deze instelling echter wijzigen om een hoger aantal gelijktijdige aanroepen toe te staan, waardoor de systeemprestaties verbeteren. Bij OnPrem kun je deze beperking wijzigen in 0 (Onbeperkt). Als u BC Online gebruikt, neemt u contact op met Microsoft Support om hulp te vragen bij het wijzigen van deze beperking.

Door de aanbevolen instellingen hierboven te volgen, kunt u de prestaties van uw systeem optimaliseren. Deze stappen helpen uw systeem efficiënt te werken, zorgen voor een soepele gebruikerservaring en maximaliseren de productiviteit.