Anveo Mobile App / Checklists / Checklists invullen in Dynamics
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Checklists invullen in Dynamics

Om een checklist sjabloon in te vullen in Dynamics, is de actie “Checklist invullen” beschikbaar. Deze actie opent een opzoekpagina, als er een tabelkoppeling bestaat en deze dienovereenkomstig is ingesteld, waar het record wordt geselecteerd waarvoor de controlelijst moet worden ingevuld. Zie de documentatie voor ontwikkelaars voor meer gedetailleerde informatie over het definiëren van de opzoekfase. Daarna wordt de pagina voor het invullen van de checklist geopend.

In de kopregel staat verschillende informatie over de checklist die moet worden ingevuld. Je kunt ook een overzicht zien van de regels in de chklist, inclusief geformatteerde reacties. Om een controlelijstregel te bewerken, moet de kaart voor de controlelijstregel worden geopend door op Edit te klikken.

Op de regelkaart van de controlelijst kunnen vervolgens waarden worden ingesteld en, indien ingeschakeld, opmerkingen worden ingevoerd. Als het bewerken van de controlelijst voltooid is, kan de functie Complete gebruikt worden om de controlelijst vrij te geven en verdere wijzigingen niet toe te staan. Op dit punt worden veldsynchronisaties en functies gedefinieerd in de controlelijstregels ook uitgevoerd.