Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Data Setup

Dit tabblad bevat de instelling van de controlelijst sjabloonregels van het type gegevens.

Gegevenstype

De volgende gegevenstypen kunnen worden geselecteerd:

 • Booleaans
 • Code
 • Datum
 • DatumTijd
 • Decimaal
 • Integer
 • Radio: activeert het tabblad Anveo Checklist Template Select om de waarden van de opties in te stellen. Er kan slechts één optie worden geselecteerd.
 • Selectie: activeert het tabblad Anveo Checklist Sjabloon selecteren om de waarden van de opties in te stellen. Er kunnen meerdere opties worden geselecteerd.
 • Tekst
 • TextArea: tekst met regeleinden
 • Afbeelding
 • Handtekening
 • Lookup: activeert het tabblad Lookup veldinstelling om een lookup in te stellen. De lookup toont records uit de gedefinieerde tabel. Deze records kunnen worden geselecteerd om de controlelijst sjabloonlijn in te vullen…
 • MediaSet: kan meerdere afbeeldingen bevatten

Verplicht veld

Verplichte velden worden aangevinkt bij het invullen van een checklist. De checklist kan pas worden ingevuld als alle verplichte velden zijn ingevuld.

Nulwaarde toestaan

Staat de waarde 0 toe als geldig antwoord voor een verplicht veld.

Synchroniseer met veldnaam

De waarde van deze checkliste sjabloonregel zal gesynchroniseerd worden met het veld dat in dit veld gedefinieerd is. Bij het invullen van de controlelijst wordt de waarde standaard ingesteld op die van het geselecteerde veld en bij het voltooien van de controlelijst wordt de huidige waarde van de controlelijstregel overgebracht naar het veld. Alleen velden van de gekoppelde tabel die in het sjabloon van de controlelijst zijn gedefinieerd, kunnen hier worden geselecteerd.

Gebruik Opmerkingen

Hiermee kan de gebruiker opmerkingen toevoegen aan het antwoord van de controlelijstregel.

Grenzen tonen

Hiermee kunnen limieten worden ingesteld waartussen de respons moet vallen. Dit gebeurt op het tabblad Grenswaarden.

Anveo-functie gebruiken

Hiermee kan een Anveo-functie worden ingesteld die wordt uitgevoerd wanneer de controlelijstregels op de app worden ingevuld. Condities en functiecodes worden ingesteld op het tabblad Anveo-functie-instelling.

BC-functie gebruiken

Hiermee kan een BC-functie worden ingesteld die wordt uitgevoerd nadat de functie is voltooid in BC. Condities en functiecodes worden ingesteld op het tabblad BC Functie-instelling.

Standaardwaarde

Standaardwaarde automatisch ingesteld als antwoord zodra de controlelijst is ingevuld.