Anveo Mobile App / Checklists / Lookup Field Setup
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Lookup Field Setup

Lookup Table

Brontabel voor de records in de lookup.

Lookup Page No.

De BC-pagina die moet worden gebruikt bij het invullen van de checklist. De hier gedefinieerde Lookup-pagina moet nog steeds handmatig worden aangeroepen binnen een SubscriptionEvent in de “onHandleLookupFieldAssistEdit”. Dit veld dient alleen als extra ondersteuning voor de functie. Meer details zijn te vinden in de documentatie voor ontwikkelaars.

Lookup Anveo Page Code


De Anveo Page die moet worden gebruikt om de lookup op de app uit te voeren. Deze pagina moet gebaseerd zijn op de tabel die is opgegeven in het veld Lookup Table als element en de actiecode _CHKL_FNC:LUPRS bevatten in het veld Short Press Action en de waarde CHKL_ONA:LOOKUP in het veld OnAfterGetRecordFunction.

Lookup Multiple Choice


Geeft aan of meerdere records kunnen worden geselecteerd uit de lookup voor de checklist line.

Lookup Format

Specificeert hoe de gegevens van de lookup geformatteerd moeten worden. De veldinhoud van de opzoektabel kan worden opgegeven met en zal worden vervangen door de overeenkomstige veldinhoud in de ingevulde controlelijsten.