Anveo Mobile App / Checklists / Voorwaardelijke zichtbaarheid
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Voorwaardelijke zichtbaarheid

Dit tabblad geeft je de mogelijkheid om verder aan te geven onder welke omstandigheden een controlelijst sjabloonregel of controlelijst sjabloonregel groep zichtbaar zal zijn.

Voorwaardelijke zichtbaarheidslijn nr.

Checklist Sjabloon Regelnr. waarop de voorwaardelijke zichtbaarheid is gebaseerd.

Voorwaardelijke zichtbaarheid Voorwaarde Type

Type voorwaarde (in combinatie met de voorwaardewaarde). De beschikbare opties zijn:

  • Is: Waarde van de rij is gelijk aan de voorwaardewaarde.
  • Is niet: Waarde van de rij is niet gelijk aan de voorwaardewaarde.
  • Minder dan: Waarde van de rij is lager dan de voorwaardewaarde.
  • Groter dan: Waarde van de rij is groter dan de voorwaardewaarde.
  • Bevat ten minste een van de volgende: Waarde van de rij bevat ten minste een van de teksten in de voorwaardewaarde (teksten gescheiden door |).
  • Bevat geen van de volgende: Waarde van de rij bevat geen van de teksten in de voorwaardewaarde (teksten gescheiden door |).
  • Bevat de volgende string: Waarde van de rij bevat de tekst die is opgegeven in de voorwaarde waarde.
  • Bevat de volgende tekenreeks niet: Waarde van de rij bevat niet de tekst die is opgegeven in de voorwaardewaarde.
  • Bereik: De waarde van de rij valt binnen het bereik van twee waarden die zijn gedefinieerd in de voorwaardewaarde (bijv. 12..19).
  • Groep: Niet gebruikt.

Voorwaarde Waarde

De waarde van de voorwaarde die moet worden gecontroleerd.