Anveo Web Portal / De gebruikersinterface aanpassen / ACF-evenementen Codeunit
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

ACF-evenementen Codeunit

De codeunit ACF Events bevat verschillende triggers die worden geactiveerd door gebeurtenissen in de Anveo Web Portal. U kunt de trekker uitrusten met een functionaliteit en aangepast aan uw oplossing.

De triggers omvatten de volgende functies van de codeunit ACF Events:

OnLogin

De trigger OnLogin wordt aangeroepen wanneer een Anveo gebruiker inlogt op de client.


OnLogout

De trigger OnLogout wordt aangeroepen wanneer een Anveo-gebruiker zich afmeldt bij de client.


OnLoadEnvironment

OnLoadEnvironment wordt aangeroepen na het herladen van de gebruikersinterface in de client (bijv. na het indrukken van F5). Deze trigger wordt direct na OnLogin opgeroepen.

OnBeforeLoad

De trekker OnBeforeLoad wordt aangeroepen voor het laden van een Anveo Page Element.

OnAfterGetField

De trigger OnAfterGetField wordt aangeroepen na het laden van een veld van een Anveo Page. Op die manier is het mogelijk om een fijnere korrelgrootte te gebruiken dan bij het laden van een record met OnAfterGetRecord.

OnAfterGetRecord

De trigger OnAfterGetRecord wordt opgeroepen – vergelijkbaar met dezelfde trigger in de Dynamics – na het volledig laden van een record.

OnAfterLoad

De trekker OnAfterLoad wordt genoemd na het volledig laden van een Anveo Page Element.

OnInit

De trigger OnInit wordt aangeroepen voordat er een nieuw record in de client wordt geplaatst. Het kan gebruikt worden om initiële waarden in te stellen.

OnBeforeValidate

De trigger OnBeforeValidate wordt aangeroepen na het instellen van een nieuwe waarde in een veld. Deze oproep is voor de trigger OnValidate op de volgende pagina.


OnValidate

De trigger OnValidate wordt opgeroepen na validatie van een veld, net als in de Dynamics.


CallOnInsertTrigger

De trigger CallOnInsertTrigger wordt opgeroepen wanneer een nieuw record wordt ingevoegd. Met behulp van de retourwaarde van de functie kan worden bepaald of dan INSERT(TRUE) of INSERT(FALSE) in de Dynamics wordt aangeroepen.

CallOnModifyTrigger

De trigger CallOnModifyTrigger wordt opgeroepen wanneer een record wordt gewijzigd. Met behulp van de retourwaarde van de functie kan worden bepaald of MODIFY(TRUE) of MODIFY(FALSE) in de Dynamics wordt aangeroepen.


CallOnDeleteTrigger

De trigger CallOnDeleteTrigger wordt opgeroepen wanneer een record wordt verwijderd. Met behulp van de retourwaarde van de functie kan worden bepaald of DELETE(TRUE) of DELETE(FALSE) in de Dynamics wordt aangeroepen.

OnInsertRecord

De trigger OnInsertRecord wordt opgeroepen om een nieuw record in te voegen en kan gebruikt worden om de Dynamics trigger OnInsertRecord te verbeteren met extra functionaliteit.

OnModifyRecord

De trigger OnModifyRecord wordt opgeroepen om een record aan te passen en kan gebruikt worden om de Dynamics trigger OnModifyRecord te verbeteren met extra functionaliteit.

OnRenameRecord

De trigger OnRenameRecord wordt opgeroepen om een veld binnen de primaire sleutel van een record te wijzigen en kan worden gebruikt om de Dynamics trigger OnRenameRecord te versterken met extra functionaliteit.

OnDeleteRecord

De trigger OnDeleteRecord wordt opgeroepen voor het verwijderen van een record en kan gebruikt worden om de Dynamics trigger OnDeleteRecord te verbeteren met extra functionaliteit.

OnAfterInsertRecord

De trigger OnAfterInsertRecord wordt aangeroepen nadat een record met succes in de database is ingevoerd.


OnAfterModifyRecord

De trigger OnAfterModifyRecord wordt aangeroepen na het succesvol wijzigen van een record van de database.

OnAfterRenameRecord

De trigger OnAfterRenameRecord wordt aangeroepen na het succesvol wijzigen van een veld binnen de primaire sleutel van een record.

OnAfterDeleteRecord

De trigger OnAfterDeleteRecord wordt aangeroepen na het succesvol verwijderen van een record van de database.

OnAction

De trigger OnAction wordt opgeroepen na het indrukken van een menupunt of knop. Hier worden alle acties gedefinieerd die via menupunten of knoppen kunnen worden geactiveerd. De volgende functies van de Anveo Client Suite bevinden zich daar standaard als standaardinstellingen:

CLOSE_WEBPAGE()

De actie CLOSE_WEBPAGE() sluit de huidige Anveo Page waarin de actie wordt aangeroepen.

SAVE_RECORD()

De actie SAVE_RECORD() slaat het huidige record op in Dynamics.

NEW_RECORD()

De actie NEW_RECORD() voegt een nieuw record in op de huidige Anveo Page.

NEW_RECORD_WEBPAGE()

De actie NEW_RECORD_WEBPAGE() opent een gelinkte Anveo Page en voegt een nieuw record in de database in. De geopende Anveo Page toont het nieuwe record.

DELETE_VIRTUAL_TBL()

De actie DELETE_VIRTUAL_TBL() verwijdert alle gegevens van een virtuele tabel op het huidige Anveo Page Element. Deze actie kan worden gebruikt om zoekmaskers te resetten.

DELETE_ALL_V_TBLS()

De actie DELETE_ALL_V_TBLS() verwijdert alle gegevens van alle virtuele tabellen op de huidige Anveo Page.

REC_INFO()

De actie REC_INFO() toont de huidige informatie en filter van een record in een berichtvenster.

PREVREC()

De actie PREVREC() springt naar het vorige record en toont dat record op de huidige Anveo Page.

NEXTREC()

De actie NEXTREC() springt naar het volgende record en toont dat record op de huidige Anveo Page.

Volgens afspraak zijn alle interne functies van Anveo Client Suite uitgerust met een paar haakjes () aan het einde van de naam. Deze functienamen mogen in geen geval worden gewijzigd.


OnBeforeCloseAnveoPage

De trigger OnBeforeCloseAnveoPage wordt aangeroepen voordat een Anveo Page wordt gesloten.

Naast de trigger zijn ook de volgende functies van de codeunit ACF Events van belang:


IsWriteBack

Het tijdstip waarop een record in de database moet worden geschreven, kan hier worden gedefinieerd. Dit werkt alleen voor Anveo Page Elements setup met de Write Behavior . Meer informatie over deze opzet vindt u hier.


CustomAnveoPageRelation

Alle eigen tabelrelaties zijn gedefinieerd binnen de functie CustomAnveoPageRelation. De functie eindigt met het terugsturen van een RecRef die een filter heeft ingesteld.


DropDownFieldDefinition

In de functie DropDownFieldDefinition kunnen velden (maximaal 2) worden gedefinieerd die moeten worden weergegeven in een drop-down die verwijst naar een bepaalde tabel. Bijvoorbeeld, in het blok DATABASE::Item in de codeunit ACF Events worden de veldnummers gedefinieerd die moeten worden weergegeven wanneer een dropdown wordt uitgevoerd in een veld dat verwijst naar een item (tabel #18). In het voorbeeld worden het nummer (Item.FIELDNO (“No.”)) en de beschrijving (Item.FIELDNO (“Description”)) weergegeven om een item in de dropdown lijst te identificeren.


GetLanguageFilter

De functie GetLanguageFilter retourneert een filterstring die alle talen vertegenwoordigt die kunnen worden gekozen in de client die is verbonden met Anveo Client Suite. Standaard zijn dit de taalcodes DEU (Duits, Duitsland) en ENU (Engels, VS).


ReadSecurityFilter

De functie ReadSecurityFilter maakt de definitie van beveiligingsfilters mogelijk. Deze beveiligingsfilters zijn afhankelijk van de velden Relation Type en Relation Code van de Anveo User-gebruiker. Hier vindt u meer informatie over de Anveo User-gebruikersinstelling.


Checkpassword

Met de functie Checkpassword kunt u met behulp van de C/AL-code de wachtwoord-richtlijnen voor gebruikers van de klant bepalen, bijvoorbeeld dat een wachtwoord speciale tekens moet bevatten of een bepaalde lengte moet hebben.


TestPassword

De functie TestPassword test een bepaald wachtwoord met behulp van de Checkpassword-functie en meldt een fout wanneer het wachtwoord niet voldoet aan de richtlijnen.