Anveo Mobile App / De gebruikersinterface aanpassen / Concept van synchronisatiepakketten
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Concept van synchronisatiepakketten

Gegevensopslag op mobiel apparaat

Anveo Mobile App slaat de gegevens gecodeerd op het apparaat op, zodat ook zonder netwerkverbinding (off-line) kan worden gewerkt. Welke gegevens naar het apparaat worden verzonden, wordt bepaald door Anveo Synchronization Packages. Elke Anveo Mobile App-gebruiker wordt toegewezen aan een of meer synchronisatiepakketten (zie hier). Elke extra opdracht is optioneel en additief.

Altijd beschikbare app

Anveo Mobile App is ontworpen om altijd beschikbaar te zijn voor de gebruiker. Dit is erg belangrijk voor zakelijke apps. Daarom gebruikt Anveo Mobile App geen twee verschillende modi om online of offline te zijn. Alle benodigde bedrijfsprocessen worden eerst lokaal uitgevoerd. Dit garandeert een soepel werkend proces, zelfs bij onbetrouwbare verbindingen, omdat u nooit van tevoren weet wanneer de dekking van het netwerk slecht zal zijn.

Natuurlijk kunt u belangrijke gegevens in korte tijd versturen en ontvangen van Dynamics. Dit gebeurt altijd via een synchronisatieproces met een lokale gegevensopslag.

Hoeveelheid gegevens

Omdat Anveo Mobile App altijd gegevens op het mobiele apparaat opslaat, is de maximale hoeveelheid gegevens beperkt. Een smartphone of tablet-PC is echter geen databaseserver, dus u kunt geen volledige Dynamics-database op uw apparaat laden. Maar Anveo Client Suite biedt met Synchronisatiepakketten een zeer flexibele set-up om de benodigde gegevens te definiëren. Dit omvat veldselecties en diverse filteropties.

De maximale hoeveelheid gegevens is afhankelijk van verschillende feiten:

 • Aantal tabellen
 • Aantal velden in tabellen
 • Aantal records in tabellen
 • Aantal FlowFields
 • Aantal en grootte van lange teksten en foto’s in BLOB-velden
 • Aantal gebruikte talen
 • Aantal gebruikte bedrijven
 • Processorsnelheid van mobiel apparaat (CPU)
 • Apparaatgeheugen (RAM)
 • Internet snelheid: WiFi, LTE, HSDPA, UMTS, EDGE of GSM?
 • Bronnen van Windows Server voor SQL Servers, Anveo Server en NAV Web Services (CPU, RAM, disc-snelheid)
 • Complexiteit van synchronisatiepakketten

Omdat deze waarden sterk kunnen variëren, kunnen we geen universeel antwoord geven op wat de maximale hoeveelheid gegevens is. Het moet voor elk individueel scenario worden getest in een testdatabase met (een kopie van) live gegevens. Vervolgens kunt u uw eigen gegevens uitproberen met behulp van uw eigen apparaten of de hard- en software voldoet aan de eisen van de gebruiker’. Anveo biedt hiervoor gratis testlicenties aan.

Deze testomgeving moet ook worden gebruikt om de algemene compatibiliteit van de Anveo Mobile App te testen. Door een hoge combinatie van hard- en software kan Anveo geen garantie geven voor een foutloze app voor een bestaand apparaat. Dit moet vooraf door uzelf getest worden. Natuurlijk is het in ons belang om problemen met speciale versies van besturingssystemen of apparaten op te lossen, indien technisch mogelijk en met een redelijke inspanning. Neem in dit geval contact op met ons support team.

Initialisatie en synchronisatie

Bij de eerste aansluiting van de gebruiker of het apparaat worden eerst alle benodigde gegevens naast de bouwkundige gegevens overgedragen. Dit gebeurt tijdens de initialisatie van Anveo Mobile App. Extra verbindingen worden gebruikt om binnen enkele seconden de automatisch gedetecteerde veranderingen sinds de laatste verbinding te synchroniseren en alleen de gewijzigde gegevens te verzenden. Zo kunnen de te verzenden gegevens aanzienlijk worden gereduceerd, wat tijd en datavolume bespaart.

Concept van gegevensoverdracht

De Anveo Mobile App moet worden geïnstalleerd als app op uw smartphone of tablet PC. Het verbindt via internet met de Anveo Server om het initialisatie- en synchronisatieproces uit te voeren. De Anveo Server moet worden beveiligd via een firewall om alleen de vereiste poorten toe te staan. De Anveo Server stuurt de gegevens naar de Dynamics Web Service die de aanvraag verwerkt.

De Anveo Mobile App registreert alle wijzigingen van de gebruiker in strikte chronologische volgorde. Deze takenlijst zal door de Dynamics Web Service in exact dezelfde volgorde worden verwerkt bij synchronisatie. Eerst worden alle wijzigingen van de gebruiker verzonden van het apparaat naar de Dynamics. Vervolgens berekent de Anveo Delta Server de wijzigingen voor deze gebruiker. Deze individuele updatepakketten worden teruggestuurd naar de gebruiker.

Technische structuur van Anveo Mobile App

Gegevensdefinitie in synchronisatiepakketten

Voor de Anveo Mobile App zijn synchronisatiepakketten nodig voor de werking die de tabellen bevatten die vanuit de Dynamics moeten worden overgedragen. Deze gegevens worden overgebracht naar een mobiel apparaat, ontvangen, verwerkt en teruggestuurd naar de Dynamics indien nodig. Elk synchronisatiepakket bevat tabellen van Dynamics die gekoppeld kunnen worden met filters, een hiërarchie en een bedrijf aan een datapakket.

Initialisatie creëert apparaatingang voor Anveo-gebruiker

Tijdens de eerste verbinding van een Anveo gebruiker genaamd initialisatie, maakt Anveo Delta Server automatisch een paar gebruikers en apparaten aan. Dit wordt gebruikt om wijzigingen voor lokale database-kopieën van de app bij te houden. Dit maakt een snelle synchronisatie mogelijk door alleen wijzigingen uit te sturen. Anveo Delta Server slaat de verzonden gegevens van elke gebruiker en elk apparaat op voor een snelle berekening van wijzigingen. De hoeveelheid benodigde gegevens is sterk geoptimaliseerd, alleen primaire sleutelvelden worden opgeslagen voor elke gebruiker en elk apparaat.

In Anveo User setup kunt u alle Anveo User Devices beheren (zie hier).

Als u een lokale database in de app verwijdert, worden de bijbehorende Anveo User Devices niet automatisch verwijderd in Dynamics.

Als u een Anveo User Device in Dynamics verwijdert, kan de Anveo User niet meer synchroniseren, maar de lokale database op het mobiele apparaat blijft intact.

In toekomstige versies van Anveo Mobile App kan een automatisch verwijderingsbericht worden geïmplementeerd om verwijderingen op afstand mogelijk te maken.

Als een gebruiker een database op het mobiele apparaat verwijdert en daarna opnieuw verbinding maakt met hetzelfde apparaat, wordt een nieuwe Anveo User Device entry aangemaakt in Dynamics. Het vorige Anveo User Device met dezelfde Device ID wordt automatisch verwijderd.

Als u virtuele apparaten (emulators) gebruikt voor de ontwikkeling, kan Device ID hetzelfde zijn voor meerdere emulator-instanties. Dit betekent dat de laatste gebruiker die een initialisatie uitvoert alleen kan synchroniseren. Als u de automatische opschoning van apparaatgegevens wilt uitschakelen, activeert u de instelling in Anveo Client Suite setup.

Het wordt ten zeerste aanbevolen om ongebruikte Anveo User Devices in Dynamics te verwijderen om de vereiste dataopslag te optimaliseren.

Meerdere malen voorkomen van dezelfde tabel in synchronisatiepakketten

In een synchronisatiepakket is het mogelijk om willekeurig vaak een tabel toe te voegen, zelfs met verschillende filters. Alle gegevens die voortvloeien uit de filters en hiërarchische gegevens worden overgedragen aan de gebruiker van de Anveo Mobile App; bijvoorbeeld de tabel Cust. Ledger Entry verschijnt twee keer in een synchronisatiepakket, één keer met een filter naar Customer No. 10000 en één keer met filter op Customer No. 20000; in dat geval worden alle Customer Ledger Entries voor klant 10000 en 20000 naar het mobiele apparaat overgedragen.