Anveo Mobile App / De gebruikersinterface aanpassen / Duw-berichten naar het mobiele apparaat sturen
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Duw-berichten naar het mobiele apparaat sturen

Anveo Mobile App gebruikers kunnen pushberichten ontvangen van Dynamics. Deze berichten worden op het scherm weergegeven zonder synchronisatieproces. De gebruiker kan zijn uitgelogd uit de app-databank en kan de app zelfs niet gebruiken om pushberichten te ontvangen. Een internetverbinding is echter vereist.

Een typische use case is een melding over nieuwe, belangrijke gegevens zoals een Service Order opdracht of een wijziging van een klantenkredietlimiet.

Systeempush-berichten en meldingen in de App

Een bericht bevat twee stappen: Eerst komt er een systeem push bericht inclusief geluid en trillingen (indien ondersteund door het besturingssysteem en geactiveerd). Het toont een kort bericht over binnenkomende gegevens. Ten tweede moet de gebruiker inloggen in de app-database, de lijst met meldingen in het hoofdmenu synchroniseren en openen.

Figuur 5.4: Links: Ontvang pushberichten buiten Anveo Mobile App. Centrum: Aantal berichten op het app-pictogram. Rechts: Permanente lijst van alle berichten in de app inclusief status ongelezen/gelezen en een link naar het betreffende record.

De lijst van meldingen bevat een status ongelezen/gelezen en een link naar het betreffende record. In het voorbeeld van de toewijzing van de Service Order kan het bericht direct gekoppeld worden aan de service order binnen de app. De gebruiker kan het bericht achteraf verwijderen.

Stuur geen gevoelige informatie via systeempush-berichten, omdat deze niet versleuteld zijn. U kunt echter wel gevoelige informatie verzenden via de notificatietabel, omdat deze wordt gesynchroniseerd met behulp van het gecodeerde gegevenskanaal.

Meldingen verzenden met C/AL

Kennisgevingen worden verzonden op basis van Anveo User met behulp van de C/AL-code in Dynamics. Elk apparaat van dezelfde gebruiker krijgt dezelfde melding. Als u een apparaat voor een gebruiker wilt uitsluiten, deactiveer dan de meldingen in de lijst Anveo User Devices met een vlag. Het is niet mogelijk om meldingen naar één apparaat te sturen, het is alleen op basis van Anveo User.

Hier vindt u voorbeelden van het gebruik van meldingen in codeunit ACF App Events.

Vanwege de afhankelijkheid van diensten van derden, zoals Apple, Google, uw netwerkprovider en andere diensten, kan Anveo niet garanderen dat er pushberichten worden verzonden. Begrijp alstublieft dat vanwege deze afhankelijkheden, we ook de Anveo push message service kunnen stopzetten zonder verdere kennisgeving op elk gewenst moment. Als u tijdkritische bedrijfsprocessen heeft, bouw dan uw processen op met behulp van interne bevestigingen van berichten. Op deze manier kunt u in geval van time-outs terugvallen op andere, alternatieve meldsystemen.

Anveo Server / Firewall vereisten voor pushberichten

Anveo Server is verantwoordelijk voor het versturen van de pushberichten en meldingen naar de apparaten. Om dit mogelijk te maken moet de firewall zo worden geconfigureerd dat uitgaande HTTPS op bestemmingspoort 443 is toegestaan.

Een apparaat verwijderen

Als u uw apparaat wilt gebruiken voor een andere Anveo-gebruiker, of als u Anveo Mobile App deïnstalleert, ontvangt het apparaat nog steeds pushberichten van de vorige gebruiker. Als u permanent meldingen voor een gebruiker wilt verwijderen, moet u het betreffende apparaat in de Anveo User Device lijst in Dynamics verwijderen. Het is niet voldoende om de mobiele app database te verwijderen of de app te verwijderen.