Anveo Mobile App / De gebruikersinterface aanpassen / Export van gegevens voor noodgevallen
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Export van gegevens voor noodgevallen

Wat is een export in noodgevallen?

Als een gebruiker synchronisatieproblemen ondervindt, biedt Anveo Mobile App een alternatieve manier om gegevens van het mobiele apparaat via e-mail naar Dynamics te sturen. Selecteer de menuoptie “Gegevens exporteren naar noodgevallen” in het hoofdmenu van de Anveo Mobile App op uw mobiele apparaat. Anveo Mobile App creëert een versleuteld bestand dat je naar je verantwoordelijke persoon kunt sturen voor Dynamics.

Bij het maken van een export voor noodgevallen heb je de optie om een e-mail op te geven waarnaar de export voor noodgevallen wordt verzonden of om deze te uploaden naar de Anveo Server.

Gegevens exporteren in noodgevallen in het hoofdmenu

Gegevens importeren

Om gegevens te importeren selecteert u uw overeenkomstige Anveo Gebruikersapparaat in Dynamics en importeert u het bestand. Als de Anveo Server wordt gehost door Anveo, neem dan contact op met onze supportafdeling om de export van noodgevallen te uploaden.

Het bestand is gecodeerd met gebruikersspecifieke informatie waarvoor het overeenkomstige Anveo User Device item in Dynamics nodig is. Verwijder dit item niet in Dynamics, anders kun je het bestand niet meer ontsleutelen en importeren.

Deze gegevensexport mag alleen worden gebruikt voor synchronisatieproblemen of als de gebruiker zeer belangrijke gegevens niet kan synchroniseren vanwege firewallregels/beperkingen van openbare wi-fi. Je kunt alleen gegevens overbrengen van het mobiele apparaat naar Dynamics. Een update van het mobiele apparaat is op deze manier niet mogelijk.

De export voor noodgevallen is in een .zip-formaat. Pak dit bestand echter niet uit. Om de export voor noodgevallen te kunnen importeren, moet je deze hernoemen naar een .mime.

De import brengt alleen de gegevens van de Anveo Mobile App over naar Microsoft Dynamics. Alleen nieuwe gegevens worden ingelezen. Gegevens die al zijn ontvangen of verwerkt, worden niet opnieuw ingelezen.

Om gegevens voor noodgevallen te kunnen importeren, moet het betrokken apparaat ten minste één item hebben in de ACF Anveo User Device table met het overeenkomstige AnveoUserDeviceID. Het betreffende apparaat heeft ook een LastProcessedEntryNo van minstens 1 nodig.

Gegevens importeren in een A/B-installatie

Exportbestanden voor noodgevallen zijn gecodeerd en kunnen momenteel niet worden geïmporteerd met A/B-installaties. Om het bestand te decoderen, kun je het hulpprogramma AnveoUnpackEmergencyExport.exe gebruiken. Start gewoon de tool, sleep het bestand naar het venster, geef de Anveo-gebruiker en Anveo-gebruikers apparaat-ID op en je bent klaar. Het bestand wordt gegenereerd in dezelfde map.

Gegevens verwerken

Het importeren en verwerken van gegevens zijn twee afzonderlijke stappen. Open na het importeren van het bestand de lijst Receiving Tasks van uw Anveo User Devices in Dynamics. Markeer alle items met de status Data received en verwerk ze. Reeds verwerkte items kunnen niet opnieuw worden verwerkt. Dit zorgt ervoor dat de gegevens consistent blijven als je bestanden twee keer importeert of als je daarna doorgaat met synchroniseren.

Doorgaan na een export in noodgevallen

Na een noodexport en handmatige verwerking wordt aanbevolen om het apparaat opnieuw te initialiseren. Hiervoor moet de gebruiker de gegevens opnieuw laden in het hoofdmenu of in het startmenu. Alle gegevens worden netjes en nieuw overgezet naar het apparaat.

Opmerking: Een hertransmissie kan langer duren en een grotere hoeveelheid gegevens vereisen. Daarom moet deze procedure worden gecoördineerd met de systeembeheerder.