Anveo Mobile App / De gebruikersinterface aanpassen / Procesdatawijzigingen op het apparaat
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Procesdatawijzigingen op het apparaat

Alle ontvangen gegevens van het mobiele apparaat worden in exact dezelfde chronologische volgorde verwerkt als de gegevens die in het mobiele apparaat worden ingevoerd. Elke wijziging van gegevens, nieuwe gegevens of verwijdering wordt tijdens de synchronisatie verwerkt in Dynamics-tabellen met behulp van Web Services.

Wijziging van gegevens per gebruiker

Alle wijzigingen die door de gebruiker op kaarten of lijsten worden aangebracht, worden uitgevoerd met de volgende commando’s in Dynamics: VALIDATE, “], MODIFY(true) en DELETE(true). Op deze manier wordt uw code in uw tabellen ook uitgevoerd.

Als gevolg van de verwerking van gegevens met behulp van Dynamics Web Services, zijn sommige functies niet beschikbaar en kunnen enkele wijzigingen in uw tabel triggers nodig zijn. Meer informatie vindt u hier.

Wijzigingen in gegevens door Anveo Script

Als u Anveo Script gebruikt om gegevens toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen, kunt u beslissen of u Dynamics tabel triggers wilt uitvoeren tijdens een synchronisatieproces. Het gebruik van SETVALUE versus VALIDATE beslist of je de OnValidate-trigger wilt draaien, MODIFY(false) versus MODIFY(true) beslist of je de tabeltrigger OnModify wilt draaien. Hetzelfde geldt voor OnInsert en OnDelete. Bovendien bepalen deze parameters of u uw lokale Anveo Mobile App Triggers wilt gebruiken.

[[ Do not run VALIDATE trigger. Equals Rec.Name := 'new Name'; ]]
Rec:SETVALUE('Name', 'new Name');

[[ Run VALIDATE trigger. Equals Rec.VALIDATE('Name', 'new Name'); ]]
Rec:VALIDATE('Name', 'new Name');

[[ Do not run OnModify trigger. Equals Rec.MODIFY(false); ]]
Rec:MODIFY(false);

[[ Run OnModify trigger. Equals Rec.MODIFY(true); ]]
Rec:MODIFY(true);
Code 2: Anveo Script Voorbeeld voor het bedienen van triggers